Svježe vijesti:

U Lukavcu upriličen skup na temu „Živjeti sa zagadjivačima“


UG ToPeeR Doboj  u okviru projekta  “Živjeti sa zagadjivačima životne sredine/okoliša“  organizovalao je u Lukavcu  tematsku  konferenciju „Živjeti sa zagadjivačima“.

Cilj skupa je da se  stvore uslovi  da lokalni akteri, koji predstavljaju različite interese i prava stanovnika općine Lukavac, uspostave kanale/komunikaciju kao  trajni oblik vođenja  konstruktivnih dijaloga među  građanima i lokalnim vlastima i tako osiguraju  da se ozbiljna degradacija okoline zaustavi.

Današnji događaj okupio je dvadesetak zainteresovanih, stručnu javnost, nevladine organizacije  i predstavnike lokalne zajednice. Prisutna je bila i ekipa RTV Lukavac, a video prilog je pripremio Alem Mešković.
(RTV Lukavac)