Adem M

Adem-Mahovki

Svježe vijesti:

Pozitivne vijesti koje su vrijedne pomena a koje mi obično zanemarimo stižu iz kompanije GIKIL


Povodom najavljenog zaustavljanja isporuke vode od strane JP Spreča, GIKIL d.o.o Lukavac obratio se saopštenjem za javnost

Uprava Global Ispat koksne Industrije d.o.o Lukavac (GIKIL) je učinila sve moguće napore da riješi nastali problem vodosnadbijevanja, u saradnji sa premijerom i ministrima u Vladi Tuzlanskog kantona kao i načelnikom Opštine Lukavac.
U nedostatku bilo kakvog konkretnog prijedloga od JP RAD, kao i nakon nepojavljivanja rukovodstva JP Spreča na sastanku kojeg je sazvao načelnik Edin Delić, Uprava GIKIL-a je danas (2.11.2018.godine) donijela odluku da će JP Spreča iz tekućih sredstava biti plaćeno više od jedne mjesečne fakture, kako bismo izbjegli ne samo reduciranje i zaustavljanje isporuke vode GIKIL-u, nego i građanima Lukavca.
S tim u vezi, GIKIL će poduzeti sve preventivne mjere kako bi preduhitrili sigurnosne prijetnje, a nakon obezbjeđenja sigurnosno neometanog tehnološkog procesa za GIKIL, isporuka vode će biti nastavljenja i prema gradu Lukavcu.

Ponavljamo da GIKIL nije ni za kakve ishitrene korake, te podsjećamo da je u lancu problema najveći kamen spoticanja neplaćanje duga od strane JP RAD, koji GIKIL-u duguje oko tri miliona maraka za isporuku vodu, te da je tokom 2018.godine GIKIL-u plaćeno manje od pet posto fakturisanog duga i to putem kompenzacija.
Ovime ponovo želimo pokazati da GIKIL kao ozbiljna kompanija prihvata teret odgovornosti za isporuku vode građanima, te pozivamo i sve ostale strane, preduzeća „Spreča“ i “Rad“, uključujući i kantonalnu i opštinsku vlast, da se ponašaju odgovorno i profesionalno.

LTK-INFO.COM