Svježe vijesti:

Potpisan Ugovor za realizaciju projekata regulacije vodotoka rijeka Jale i Turije


Dana 27.11.2018.godine, prema informaciji koja je stigla iz Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, potpisan je Ugovor za izvođenje radova i vršenje nadzora nad radovima na uređenju vodotoka na području TK.

Pored regulacije vodotoka Turije i Jale u Lukavcu, radovi će obuhvatiti uređenje korita Drinjače u Kladnju, Sapne u Sapni i Tinje u Srebreniku.

U narednim danima planirano je održavanje sastanka sa predstavnicima općina u kojima će projekti biti implementirani i predstavnicima Agencije za vodno područje rijeke Save u cilju što efikasnije i lakše realizacije nastupajućih aktivnosti.

LTK-INFO.COM