Svježe vijesti:

Mala povijest Lukavca III - Tito u posjeti Koksari i Sodi

NEKADA STE OTVARALI I PONOSILI SE - DANAS IH ZATVARATE PONOSITE LI SE

Mala povijest Lukavca – III dio

Tito u Lukavcu

Prethodni tekst je kratki oblik podsjećanja ljudima koji su bili sudionici ovog velikog događaja. Također, ovo je mala napomena pripadnicima mlađih generacija grada Lukavca i općine Lukavac o važnosti Lukavca u ne tako davnoj prošlosti. Lukavac se i danas može s potpunim pravom ponositi sa datumom 19. novembar, jer je tog dana Predsjednik SFRJ-e posjetio naš grad. Uz ovaj tekst objavljujemo i dio fotografija koje su toga dana napravili fotoreporteri Žarko Šušić, Miroslav Hlubna, Risto Ikonić, Galib Tinjić, Mirza Suljkanović i Rašid Osmić.
Neke od ovih fotografija lukavčani su imali priliku vidjeti u raznim novinama, knjigama i na izložbama. Glavnina fotografija čuva se u arhivi Udruženja Antifašista i Boraca NOR-a (1941.-1945.) i Društva „Josip Broz Tito“ Lukavac. Velike zasluge za očuvanje ovog fotografskog blaga pripadaju predsjedniku društva „Josip Broz Tito“ Lukavac, dr.sc. Edhemu Muftiću. Sa ovih nekoliko dijaloških rečenica koje je Tito izgovorio prilikom posjete Fabrici sode i Kombinatu i današnja rukovodstva ovih fabrika pod novim imenima, mogu učiti određene lekcije.
Bilten Socijalističkog saveza radnog naroda lukavačke opštine „13. septembar“ je u broju 37. od 17. novembra 1966. godine na svojoj naslovnici objavio tekst pod naslovom „Dolazi nam drug Tito“.
„Očekuje se da će Predsjednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Josip Broz Tito u najskorije vrijeme posjetiti Lukavac. Kako se saznaje, Predsjednik će učiniti ovu posjetu prilikom boravka u tuzlanskom basenu. Kada bude precizirano vrijeme njegove posjete, građani će biti obaviješteni proglasom Opštinskog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda.
Lukavac će ubrzo imati sreću i čast da u svojoj sredini pozdravi Predsjednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Josipa Broza Tita. Da poželi dobrodošlicu najdražem gostu i počasnom građaninu svoje komune. Da se sretne sa čovjekom za čije je ime vezana čitava najnovija istorija naroda Jugoslavije. Da pozdravi legendarnog Tita, heroja u oslobodilačkom ratu, dalekovidog političara u miru, borca za koegzistenciju naroda i država i mir u svijetu.U svojoj sredini pozdravit ćemo druga Tita, čovjeka koji je prije četvrt vijeka u najsudbonosnijim danima naše istorije, na čelu Komunističke partije Jugoslavije, poveo oslobodilačku borbu jugoslovenskih naroda protiv fašističkih zavojevača čiji se apetiti nisu zadovoljavali samo okupiranim državama Evrope. Tada u ratu, kao danas u miru, Tito nas je vodio iz pobjede u pobjedu. Vodio nas je i vodi na čelu Saveza komunista Jugoslavije u izgradnju boljei srećnije budućnosti naših naroda, u izgradnju socijalističkog društvenog uređenja. Na kraju upućujemo onaj naš prastari, narodni pozdrav drugu Titu: KAD GOD DOŠAO, DOBRO NAM DOŠAO, DRUŽE PREDSJEDNIČE !“
Iz ovog uvodnog dijela vidljivo je da tadašnja vlast nije bila apsolutno sigurna dali će drug Tito biti gost Lukavca. Najava je napravljena, objavljena u pomenutom glasilu, a dva dana kasnije Tito je već sigurnim koracima hodio lukavačkim ulicama. Bilo je to vrijeme velikih previranja političke naravi u Lukavcu, naročito u odnosu na agresivnu i nedobronamjernu političku igru pojedinih tuzlanskih političkih funkcionera toga doba.U narednom broju „13.septembar“, koji je izašao iz štampe 29. novembra 1966. godine, objavljen je sljedeći tekst:
„TITO NAS JE POSJETIO!“
„Devetnaestog novembra, Predsjednik Republike, Josip Broz Tito, njegova supruga Jovanka Broz, Đuro Pucar, Rato Dugonjić, Rodoljub Čolaković i ostali gosti iz predsjednikove pratnje, posjetili su Lukavac i obišli Fabriku Sode i Koksno-Hemijski Kombinat „Boris Kidrič“.
Naš grad oduševljeno je dočekao predsjednika Republike, druga Tita, koji je učinio prvu posjetu Lukavcu i njegovim fabrikama. Oko 15.000 građana izašlo je na ulice da pozdravi Predsjednika Republike i ostale visoke goste iz Predsjednikove pratnje.
U 9,30 časova, Predsjednikova kola zaustavila su se pred Upravnom zgradom Fabrike Sode. Prilikom izlaska iz kola, drugu Titu i njegovoj supruzi Jovanki Broz prišao je predsjednik Skupštine opštine Miralem Srabović, zaželio im dobrodošlicu i predstavio predstavnike komune i radnih kolektiva među kojima su bili: Hamzalija Omerović, sekretar Opštinskog komiteta SK; Josip Macan, predsjednik Opštinskog odbora SSRN; Blažan Vasiljević, predsjednik Opštinskog sindikalnog vijeća; Zejnil Suljkanović, predsjednik Opštinskog komiteta Saveza omladine; Džemal Nuhić, direktor Fabrike Sode i inženjer Vladimir Mijatović, generalni direktor Koksno-Hemijskog Kombinata „Boris Kidrič“.Predsjednika Tita i ostale visoke goste, direktor Fabrike Sode, Džemal Nuhić, pozvao je da razgledaju neke pogone u fabrici. Na ulazu u fabriku pioniri Vesna Čamdžić i Slavko Višnjić predali su gostima bukete cvijeća.
Predsjednik Republike se obratio direktoru Fabrike Sode, drugu Džemalu Nuhiću koji ga je pratio i započeo s njim u hodu sljedeći dijalog: 
- Kada su ova postrojenja izgrađena?
- Druže Tito, ova fabrika je izgrađena 1893. godine.
- Nije, valjda, i ovo tako staro? – zapitao je drug Tito, pokazujući na nova postrojenja sode bikarbone.
- Ne, to je izgrađeno prije dvije godine, odgovorio je direktor Nuhić, nastavljajući se sa objašnjavanjem uz napomenu da je fbrika podignuta takoreći na sirovinama.
Sve što nam treba od sirovina imamo vrlo blizu. To su slana voda, krečnjak, amonijak, ugalj, voda i koks.
- Kolika je proizvodnja? – interesovao se predsjednik.
- Dvanaest milijardi bruto produkta, koji ostvaruju 1.780 zaposlenih... Nastavak izlaganja direktora Nuhića često je prekidan skandiranjem prisutnih: „Heroj Tito“...
U nastavku razgovora sa predsjednikom Titom, direktor Fabrike sode je upoznao visokog gosta o proširenju Fabrike koje je izvršeno godine 1955. i o tome da je kapacitet tim proširenjem povećan za 1,5 puta. U daljem izlaganju direktor Nuhić je rekao: 
- Osnovni su naši problemi zastarjele mašine. Potrebna su nam nova sredstva da se modernizujemo. Ali, to rješavamo sa kupcima naših proizvoda, koji nam kredite daju po vrlo povoljnim uslovima.
Dalji razgovor prekinuo je jedan radnik koji je bio u neposrednoj blizini riječima: 
- Druže Tito, dođite ovamo da vidite naš pogon
Predsjednik Republike ušao je zatim u halu za izradu kaustične sode, gdje mu j eobjašnjen proces proizvodnje i grafikon o kretanju ličnih dohodaka.

Nakon toga, Predsjednik se interesovao za visinu ličnih dohodaka radnika, a zatim je ušao sa pratnjom iz fabričkog kruga u Upravnu zgradu Fabrike u čijem ga je holu dočekao Selim Džanović, predsjednik Radničkog savjeta Fabrike sode, pozdravio predsjednika Tita i predao mu, ispred kolektiva, umjetničku sliku koja prikazuje Fabriku sode, a koja je rad akademskog slikara iz Tuzle, Ismeta Mujezinovića. Pošto se zahvalio na poklonu, predsjednik se obratio prisutnim riječima:
- Vidjeli smo jedan dio vaše fabrike. Imat ćete, naravno, još dosta muke dok se modernizujete. Dakle, rekonstrukcija i modernizacija – to je sada najbitnije. Ja vam u tome želim uspjeh – završio je predsjednik Tito.
Aplauzom, usklicima i cvijećem, Tito je ispraćen do kola i dalje, dok je njegov automobil sa pratnjom prolazio kroz zbijene redove građana, koji su oduševljeno klicali voljenom Titu. Predsjednik Republike u posjeti Kombinatu - 

Poslije završene posjete Fabrici sode, Predsjednik se odvezao kroz gust špalir građana u Koksno-Hemijski kombinat „Boris Kidrič“. Duž čitavog puta od Fabrike sode do Kombinata, Tito je oduševljeno pozdravljan. 
Pred Upravnom zgradom Kombinata Tita je dočekao pozdrav radnika i građana koji su se ovdje već od osam časova, i ako je vrijeme bilo kišovito i prohladno, počeli da okupljaju. Titu su i ovdje, kao i u Fabrici sode omladinci Hamida Salkić i Sadik Žbanić, predali velike bukete cvijeća. I ako tako nije bilo predviđeno programom, Predsjednik Republike je u pratnji generalnog direktora Kombinata, inženjera Vladimira Mijatovića, ušao u Upravnu zgradu Kombinata. Ugledavši maketu Kombinata, u holu Upravne zgrade, drug Tito je zatražio objašnjenje o njenom značaju od inženjera Mijatovića, a nakon toga dodao: 
- Objasnite mi malo tehnološki proces proizvodnje?
Saslušavši objašnjenje koje je dao inženjer Mijatović, Tito je rekao:
- Interesantno bi bilo vidjeti geološku kartu ovoga kraja.
Nemamo – rekao je generalni direktor Kombinata – ali mogu vam reći da je čitav Kombinat podignut tako reći na naslagama lignita.

Izlaskom iz Upravne zgrade Kombinata, Tito je pozdravljen od prisutnih, ponovo aplauzima i poklicima. Nakon razgledanja sa spoljne strane koksare, švelare i destilacije, Predsjednik je posjetio pogon sinteze u fabrici azotnih đubriva. Tom prilikom Predsjedniku su data objašnjenja o proizvodnji ove fabrike. 
Razgledanjem Kombinata završena je Predsjednikova posjeta Lukavcu. Iz Kombinata Predsjednik Tito se odvezao u Tuzlu, srdačno ispraćen od građana duž čitavog puta od Lukavca do Tuzle.“
(Ž.Š.)
Izvor/foto:arhivizam.blogspot.com

LTK-INFO.COM