Svježe vijesti:

LUKAVAC JESTE ZAGAĐEN GRAD, ALI SA SVAKIM DANOM SVE MANJE I MANJE - DAJTE PRILIKU LUKAVCU DA OZDRAVI


Lukavac je izuzetno zagađen grad u svim segmentima, zemlja, voda i zrak.

Zagađenje Lukavca kao industrijske sredine nije došlo juče. Ono traje više od 50 godina i povećavalo se kako se uža gradska zona koja je smještena u srce industrije sve više naseljavala. Povećavao se broj individualnih ložišta, broj automobila koji ne zadovoljavaju standarde o ispušnim gasovima. Povećanjem broja građana, povećavala se količina čvrstog otpada (smeća), povećana je količina otpada u kanalizacijama ( što biološkog, što hemijskog otpada u obliku raznoraznih deterdženata, praška za veš, kiselina kojima čistimo WC školjke, itd...) Industrija je kroz vrijeme takođe gomilala toksične materije u tlu i vodi). 

Nesreća Lukavca i lukavčana je ta što se i Tuzla svakodnevno širi, a sav toksični otpad ispušten u rijeku Jalu, prolazeći pored Lukavca i njegove industrijske zone, takođe zagađuje i vodu i okolno zemljište. 

Isti je slučaj sa banovićkim rudnikom, koji preko rijeke Turije zagađuje jezero Modrac, čija voda takođe protiče pored Lukavca.

Dolaskom dr. Edina Delića na čelo općine Lukavac, tok stvari koje su decenijama išle u pravcu sve većeg zagađenja, pokušava se zaustaviti i okrenuti u sasvim drugom smjeru. Pokrenute su aktivnosti u industrijskom sektoru i svakodnevno se iznalaze nova rješenja za poboljšanje kvalitete, što otpadnih voda, što zagađenja zraka, te samim tim i tla. Radi se na proširenju toplifikacije uže jezgre grada, koja će se kroz vrijeme širiti i na periferna područja, što će u mnogome smanjiti broj individualnih ložišta. U toku su radovi na izradi i obnovi kanalizacionih tokova grada, ali sa krajnjim ciljem izrade fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. Rade se pilot projekti bioprečistača otpadnih voda. Zagađenje koje dolazi iz ispušnih cijevi automobila, morat će pričekati neki Federalni zakon, ali obzirom na okolnosti koje se mijenjaju na višim nivoima vlasti i to možemo ubrzo očekivati. Edin Delić, je kao individua uključen u brojne evropske projekte smanjenja Globalnog zagađenja, te kroz fondove namiče sredstva za utopljavanje školskih i drugih objekata, što se u svijetu pokazalo odličnim načinom da se smanje misije u zrak, zbog smanjenja potrebne energije za zagrijavanje. Ima toga još mnogo na čemu se radi da "Lukavac prodiše". 

Ali kako je zagađenje dolazilo decenijama, godine će trebati da ovaj grad bude ono što svi želimo da bude. Čist i zdrav za našu djecu. Dajmo podršku i priliku stručnjaku u toj oblasti prof.dr.sci. Edinu Deliću, da sa svojim saradnicima nastavi započete promjene na bolje. Efekat će se brzo vidjeti. Sam GIKIL u samo ovoj godini implementira 45 projekata koji su usko vezani za čistiji okoliš. Fabrika Sode pokušava iznaći rješenje za "bijelo more". Cementara je već dosegla određen nivo. Na žalost, potrebno je vrijeme i strpljenje da se učini ono na šta generacije nisu obraćale pažnju.
Vrijeme nam je saveznik. Ništa se neće riješit preko noći.

P.S.
HAK 1 I HAK 2 koji su zapošljavali 2 000 radnika su ugašeni. Tuzla nije postala čist grad, ali je ostala bez novih 2 000 mladih ljudi koji su svoj hljeb potražili u Njemačkoj i zemljama EU. Moramo nastaviti raditi na ozdravljenju grada, a ne na njegovom uništenju, uništavanjem radnih mjesta.

Citirat ću riječi dr. Edina Delića:

"BORIT ĆEMO SE ZA OČUVANJE SVIH RADNIH MJESTA ALI I ZA ČISTIJI OKOLIŠ NAŠEG GRADA"
A.M. LTK-INFO.COM