Adem M

Adem-Mahovki

Svježe vijesti:

GIKIL: Apel zbog novog ispada u Koksari


I pored javno upućivanih apela Elektroprivredi BiH da povede više računa na održavanju svoje elektrodistributivne mreže kako bi se izbjegle teže ekscesne situacije, zbog prekida u napajanju električnom eneregijom sa TS Puračić na fabrici Koksara jutros u 9:40 sati došlo je do novog ispada.

Prestanak u napajanju električnom energijom za posljedicu je imao i zastoj u radu elektro-sisača koksnog gasa, zbog čega se u krugu Global Ispat Koksne Industrije d.o.o. Lukavac (GIKIL) mogla primijetiti povećana količina žutog dima. 

„Za vrijeme ispada u rad je pušten parni sisač, te je sav višak koksnog gasa spaljen po tehnološkoj proceduri na sigurnosnim bakljama koksne baterije V. Kompletno stanje normalizovano je u roku od 15 minuta, elektrosisači su vraćeni u funkciju, a proizvodni proces je vraćen pod kontrolu“, kazao je direktor fabrike Koksara, Huso Jašarević.

Podsjećamo, upravo s ciljem smanjenja mogućnosti nastanka kvarova koji su posljednjih mjeseci dovodili do kraćih i dužih ispada na koksnoj bateriji V u fabrici Koksara, krajem septembra izvršena je kompletna sanacija svih zabilježenih nedostataka na GIKIL-ovim 35 kV dalekovodima. Međutim, na održavanje i dotok električne energije sa trafostanice Puračić ne možemo uticati, te ovim putem Elektroprivredi BiH upućujemo i novi apel.

Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac

LTK-INFO.COM