Svježe vijesti:

U Domu zdravlja u Lukavcu instalirana je i oprema za elektronsku evidenciju dolaska i odlaska sa poslaUprkos mnogim problemima oko imenovanja upravnog odbora i menadžmenta Doma zdravlja u Lukavcu, u ovoj ustanovi se dešavaju svakodnevni pozitivni pomaci u radu i podizanju kvalitete zdravstvenih usluga.

Nakon instaliranja info pulta , video nadzora i GPS-a u sanitetska vozila, instalirana je i oprema za elektronsku evidenciju dolaska i odlaska sa posla.

U Domu zdravlja Lukavac su za grupu od 20  volontera, odnosno pripravnika, omogućili odraživanje pripravničkog staža.

Olakšan je i pristup dodatnim informacijama na broj telefona 124 hitne službe, tako što je imenovan službenik koji će biti na usluzi svim pozivaocima na ovaj broj.

Pri kraju su i radovi na  sanaciji krova, a popravljen je i rtg aparat koji je nekoliko godina bio van funkcije.

O navedenim i drugim pozitivnim dešavanjima u ovoj zdravstvenoj ustanovi, kojom trenutno rukovodi dr. Nermina Zaimović – Imamović, saznajte u video prilogu Midhata Sarajlića.

(RTV Lukavac)