Svježe vijesti:

SAOPĆENJE ZA JAVNOST - OO SBB LUKAVAC


Na našu adresu stiglo je saopćenje za javnost OO SBB LUKAVAC koje prenosimo u nastavku:

Zastupnica u Parlamentu FBiH, Hasida Isaković omogućila realizaciju projekta utopljavanja O.Š. “Dobošnica” I izgradnje kružnog toka na ulazu u Lukavac

Kadrovi Saveza za bolju budućnost u svim tijelima i na svim nivoima vlasti ističu se kvalitetnim inicijativama i aktivnostima koje su usmjerene ka unaprijeđenju prilika za život građana BiH. 
Tako je zastupnica u Parlamentu FBiH, Hasida Isaković podnijela niz inicijativa, a posebno važna za našu lokalnu zajednicu jeste inicijativa za zamjenu stolarije i utopljavanje objekta JU O.Š. „Dobošnica“ u općini Lukavac iz planiranih federalnih sredstava za niže nivoe vlasti.

Na osnovu ove inicijative odobrena su sredstva za zamjenu stolarije u ovoj školi u iznosu od 80.000 KM , a sredstva su već na računu općine Lukavac. Realizacija istog projekta je u proceduri i u narednim danima se očekuje početak zamjene stolarije na školskom objektu.

Inače, JU Osnovna škola „Dobošnica“ u općini Lukavac sa radom je počela 1968. godine i gravitira na tri mjesne zajednice i to: Dobošnica Donja, Dobošnica Gornja te Kruševica, sa matičnom školom koja je smještena u MZ Dobošnica Donja.

-Sadašnja stolarija je dotrajala i nije mijenjana od izgradnje škole, pri čemu je ista dotrajala u tolikoj mjeri da su učenici već nekoliko puta bili izloženi opasnosti od odvajanja određenih dotrajalnih dijelova koji su se urušavali u unutrašnjost učionice. Ovakva stolarija svakako nije efikasan ni toplinski izolator te se gube velike količine energije tokom grejne sezone. Sa kolegama iz SBB-a sam prepoznala potrebe ove škole i njenih učenika , a u svrhu sigurnijeg svakodnevnog izvođenja nastave, povećanja toplinske efikasnosti, te je ovaj projekat podržan i uspješno realizovan na zadovoljstvo učenika, roditelja i uposlenika škole. Drago mi je da sam dala svoj doprinos, pojašnjava Isaković koja je kao profesorica u ovoj školi radila u periodu od 1996. do 2000. godine, uputivši ovom prilikom ujedno i želje za sretan i uspješan početak školske 2018/2019. svim učenicima i uposlenicima škole.

Također, zastupnica Isaković je podnijela još nekoliko kvalitetnih inicijativa , posebno onih koje se odnose na ekologiju i obrazovanje, a među kojima se ističe i usvajanje Inicijative za izgradnju kružnog toka na raskrsnici puteva , magistralnog puta M4 (Tuzla-Doboj) i regionalnog puta R 471 Lukavac-Banovići.
Obzirom da je Hasida Isaković sada kandidatkinja SBB-a za Parlament FBiH, nakon preuzimanja mandata i dalje će podnositi kvalitetne inicijative  te se intenzivno zalagati za njihovu realizaciju a u interesu svih građana.OO SBB LUKAVAC

LTK-INFO.COM