Svježe vijesti:

PREDSTAVLJAMO - SULEJMAN BRKIĆ kandidat za Parlament Federacije BiHKRATKA BIOGRAFIJA - SULEJMAN BRKIĆ

             Rodjen sam 01.06.1966. g . u Živinicama . Osnovnu školu sam završio u Gornjem Poljicu, a srednju geodetsku tehničku školu u Tuzli. U Sarajevu sam završio Građevinski fakultet, odsjek za geodeziju. Učesnik sam odbrambenog rata, u Armiji BiH proveo sam oko tri godine, iz nje sam izašao sa činom poručnika. Moj radni put se odvijao od šefa odsjeka za geodetske poslove, šefa Službe za geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Lukavac, a od 03.01.2008.g. do 04.10.2013.g radio sam na poziciji rukovodećeg državnog službenika- direktora Direkcije cesta TK, koja se kao upravna organizacija nalazila u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i sabraćaja Vlade TK. Nosilac sam jednog od najvećih općinskih priznanja – Počasne povelje Općine Lukavac za doprinos u segmentu razvoja općine. Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Pravilnika o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo stekao sam titulu magistra geodezije ( u prilogu vam dostavljam uvjerenje izdato od dekana Građevinskog fakulteta u Sarajevu ). Posljednjih šest godina od strane nadređenih ocijenjen sam sa najvišom ocjenom po pravilniku za ocjenjivanje državnih službenika – naročito uspješan. U 2014. Godini uspješno sam obavio usavršavanje za predsjednike i članove nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala i od strane Vlade FBiH i Privredne komore Fbih dobio Certifikat o završenom usavršavanju. Od dana preregistracije Direkcije za ceste u JU Direkcija regionalnih cesta TK, do danas, radim na poslovima stručnog savjetnika za katastar i zaštitu u okviru JU Direkcija regionalnnih cesta TK. Na opstinskim izborima 2016 izabran za vijecnika OV Lukavac ispred liste nezavisnih kandidata Dosta je bilo Lukavac.Predstavljamo vam sve kandidate OO SDP Lukavac za izbore 2018.

Važno je da svi oni koji su se odlučili da glasaju za Denisa Bećirevića kao člana predsjedništva, svojim glasom podrže i SVE kandidate sa lukavačke liste SDP-a. Jedino tako ćete svojim glasom predsjedništvo BiH približiti Lukavcu.