Svježe vijesti:

PREDSTAVLJAMO - ADEM MAHOVKIĆ kandidat za Parlament BiH


Mr. sc. MAHOVKIĆ  ADEM dipl. pravnik i dipl. ing. rudarstva
Ul.Redžepa ef.Muminhodžića 16. 75300 Lukavac. 

                                                                                  
                                            KRAĆA  B I O G R A F I J A

Mahovkić Adem  rođen 1964. god. u Turiji, živi i radi u Lukavcu  Općina Lukavac:

Obrazovanje:
- Osnovnu školu završio u Turiji Općina Lukavac sa odličnim uspjehom,
- Srednju Mašinsku tehničku školu završio u Lukavcu sa odličnim uspjehom,
- Završio Rudarsko-Geološki fakultet u Tuzli ,
- Završio Pravni fakultet u Sarajevu,
-Magistrirao na Pravnom fakultetu u Tuzli.
- Položen Stručni ispit za radnike organa uprave,
- Položen Stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara,
- Završio niz seminara iz oblasti (državne uprave i socijalne zaštite)
  U proteklom periodu obavljao sledeće dužnosti 
- Pripadnik Armije RBiH (pomoćnik komadanta bataljona),
- Komandant Općinskog štaba Civilne zaštite Lukavac,
- Zamjenik Direktora Teritorijalne vatrogasne jedinice Lukavac,
- Načelnik Općinskog štaba Civilne zaštite Lukavac,
- Direktor Radničkog Univerziteta „Štamparija“Lukavac.
- Sekretar Sekretarijata za socijalnu politiku i izbjeglice Lukavac,
- Komunalni inspektor u općini Lukavac,
- Šef Službe za stambeno-komunalne poslove i poslove MZ-e Lukavac,
- Šef Službe za Socijalnu politiku raseljena lica  Lukavac,
- Direktor JU Centar za socijalni rad Lukavac, 
- Predsjednik Sindika u  JU Centr za socijalni rad Lukavac,
- Sudija porotnik u Općinskom sudu Lukavac,
- Vjećnik u Općinskom vijeću Lukavac  (1990.- 1997.)
- Predsjednik MZ Turija, Općina Lukavac
- Predsjednik MZ Lukavac Grad, Općina Lukavac
 Sada radi i obavlja sledeće dužnosti
 -Kordinator za poslove starateljstva u JU Centru za socijalni rad 
- Dopredsjednik  Udruženja Antifašista i Boraca NOR-a Općine Lukavac,
- Sekretar Vijeća  MZ Lukavac Grad,
- Predsjednik Osnovne Organizacije SDP Lukavac Grad
-Predsjednik Općinskog Izbornog štaba OO SDP Lukavac za opće izbore 2014.
-Predsjednik kluba vijećnika SDP  u OV Lukavac (2016- 2020.)       
Mahovkić Adem                                           

Predstavljamo vam sve kandidate OO SDP Lukavac za izbore 2018.

Važno je da svi oni koji su se odlučili da glasaju za Denisa Bećirevića kao člana predsjedništva, svojim glasom podrže i SVE kandidate sa lukavačke liste SDP-a. Jedino tako ćete svojim glasom predsjedništvo BiH približiti Lukavcu.