Svježe vijesti:

OŽIVLJEN ZABORAVLJENI KARAVANSKI PUT - O HISTORIJATU PUTA GOVORI NAM GOSPODIN BEGO MUJKIĆU Mjesnoj zajednici Prokosovići, iz dana u dan nižu se novui prjekti. Nakon dovršetka postavljanja rasvjete u dijelu turističkog dijela naselja, od Robinzonovog parkirališta pa do kraja ulice, zatim postavljanja rasvjete od regionalnog puta kod Robinzona prema "Njivama", brojnih rješavanja oborinskih voda i postavljanja kanalizacionih cjevovoda, na red je došao pomalo zaboravljeni, ali jedini legalan prilaz jezeru Modrac. Radi se o putu ispod autobuske stanice "Mujkići". 

U toku su radovi na čišćenju i proširenju ovog prilaza jezeru, ali je ujedno riješena odvodnja potoka koji iz gornjeg dijela mjesta ide prema jezeru.

Prema riječima predsjednika MZ Prokosovići, Nedima Omerdića, kanalizacione cijevi su bile postavljene od iznad OŠ Prokosovići pa do ispod regionalnog puta. Međutim zbog naslaga zemlje i smeća koje je od rata na ovamo često bacano u tom dijelu, došlo je do začepljenja kanalizacije, što je stvaralo probleme građanima. Ovim projektom Vijeće MZ Prokosovići u saradnji sa općinom Lukavac, izvršilo je iskop, postavljanje dodatnog broja cijevi, prilaz jezeru je proširen, a kako je naveo predsjednik MZ, nakon završetka zemljanih radova izvršit će se i nasipanje puta posipnim materijalom.

 Kako smo doznali ovaj dio puta a sada prilaza jezeru Modrac ima i svoju historijsku notu, te smo zamolili gospodina Begu Mujkića da nam napiše nešto o tome. Koristim ovu priliku da mu se zahvalim, a dostavljeni tekst donosimo bez izmjena:
Ovaj put je dio karavanskog puta Vozuća Ribnica Banovići selo Poljice Prokosovići Puračić i sigurno je nasto u vrijeme kada je nastajala i pijaca u Puračiću. Pamtim kao dijete 40-tih 50-tih godina kada su srijedom na četvrtak od pola noći prolazili 4-5 karavana sa po 10-30 konja koj su nosili voće povrće drva kreč i dr. a četvrtkom po podne bi se vraćali natovareni kukuruzom pšenicom i dr.što su nabavljali na pijaci tako da je to bila razmjena roba izmedju plodne POSAVINE i planinskih sela srednje Bosne što je sigurno doprinijelo razvoju i održivosti pijace i vašara kao sedmičnog i godišnjeg razmjenjivanja roba i dobara.
Na Turiji je bio drveni most koji je u toku 2. Svj. rata porušen.Ja pamtim ruševine mosta na SUHRAMA a SuhRe tj.Turija je bila kao neke granica izmedju Poljica i Prokosovica.

Izgradnjom jezera na ulazu puta u jezero bila je jedna od brojnih plaža gdje su dolazili kupači i kampori iz svih krajeva a posebno Česi i Pljaci od kojih smo za 1çrvenu mogli svašta kupiti. Šatore, gumene čamce, tranzistore lopte i dr.
A onda je vremenom posebno poslije rata polako nastajala DEPONIJA koju smo ponekad sanirali ali navike su već stvorene i tu se donosilo svega i svačega uglavnom ovaj naš zaseok, pa treba apelovati pratiti i kažnjavati ko opet počne pošto je ovo jedini legalni pristup jezeru i neka to bude  naš doprinos vraćanju sjaja BOSANSKOM MORU.

LTK-INFO.COM