Svježe vijesti:

MUP TK: Raspisan Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos


Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona raspisao je Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Javni oglas raspisan je za slijedeće pozicije:

Viši referent za sprovođenje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Odjeljenju za administraciju Tuzla – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme.
Viši referent za sprovođenje propisa o prebivalištu i boravištu, ličnoj karti i jedinstvenom matičnom broju građana u Odjeljenju za administraciju Tuzla – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme.
 Viši referent Arhivar u Odjeljenju za administraciju Tuzla – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme.
Viši referent Operater u Odjeljenju za administraciju Tuzla – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
Viši samostalni referent za poslove pisarnice u Odjeljenju za administraciju Kalesija – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
Uz prijavu na Javni oglas kandidat mora priložiti:

Diplomu/Svjedočanstvo o stečenoj školskoj spremi
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
Izvod iz matične knjige rođenih
Dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave, i ispit za arhivara za radna mjesta za koja se traže
Dokaz o radnom stažu
Dokaz o poznavanju rada na računaru
Dokaz da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja  javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti BiH (izjava ovjerena u općini,kod notara, ne starija od tri mjeseca)
Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. tačka 1. Ustava BiH (izjava ovjerena u općini, kod notara, ne starija od tri mjeseca)
Više informacija možete naći ovdje.

Izvor:RTV Slon

LTK-INFO.COM