Svježe vijesti:

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI U OŠ DOBOŠNICA !


Danas je u Osnovnoj školi u Dobošnici održan radni sastanak sa  predstavnikom Skupštine Tuzlanskog kantona gosp. Suadom Salibašićem, još uvijek aktuelnim zastupnikom u Skupštini Tuzlanskog kantona i sa gosp. Zikrijom Nurkovićem Predsjednikom Mjesne zajednice. 

Cilj sastanka je upoznavanje sa aktuelnim infrastrukturnim radovima u školi te o problematici istih kao i planovima za naredni period. Direktor škole Damir Ahmetović se ovom prilikom zahvalio predstavniku Skupštine Tuzlanskog kantona za odobrena sredstva za realizaciju projekta rekonstrukcije krova škole u iznosu od 19 612,01 KM preko Ministarstva obrazovanja i nauke, i za realizaciju prve faze utopljavanja (zamjena vanjske stolarije) preko Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice u iznosu oko 19 609,20 KM, kao i Predsjedniku MZ za sufinansiranje dijela sredstava od strane MZ za postavljanje i ugradnju filtera za vodu i drugih manjih projekata, a s obzirom da isti obavlja i funkciju Općinskog vijeća i za inicijativu koja je prošla u Budžetu Općine Lukavac za dodjelu građevinskog materijala za sve mokre čvorove u našoj školi u vrijednosti od oko 35 000,00 KM (radovi u toku).

 Uprava škole će u narednom periodu raditi maksimalno na infrastrukturnim projektima u našoj školi a sve u cilju stvaranja boljeg i kvalitetnijeg ambijenta za učenike naše škole.


LTK-INFO.COM