Svježe vijesti:

Udruženje mladih MOST Lukavac - "Čistom vodom do zdravlja – Javna česma Kruševica"


Udruženje mladih MOST je apliciralo na Javni poziv za ekologiju raspisan od strane Općine Lukavac (https://opcina.lukavac.ba/javni-poziv-organizacijama-civil…/). Nakon analize prijavljenih projekata na javni poziv, odobrena su nam dva projekta.

Danas Vam predstavljamo projekat "Čistom vodom do zdravlja – Javna česma Kruševica" gdje smo u saradnji mještanima MZ Kruševica i sa Vijeće MZ Kruševica izvršili idenfikaciju problema i ponudili optimalno rješenje. Upravni odbor Udruženja mladih MOST je za koordinatora projekta ispred stanovnika MZ Kruševica imenovao Ibrakic Hasan koji čini dio tima MOST-a koji rade na projektu u Kruševici.

U proteklih nekoliko dana izvršili smo pripreme za početak radova a danas su radovi i zvanično počeli.

Sigurni se da će se ovim projektom povećati kvalitet života u MZ Kruševici.

Udruženje mladih MOST Lukavac 

LTK-INFO.COM