Svježe vijesti:

U Lukavcu, Tuzli, Srebreniku i Kalesiji najavljeni prekidi u snadbijevanju električnom energijom


Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom u nekoliko općina Tuzlanskog kantona:

 Dana 12.09.2018. godine na području:

Općine Srebrenik u naselju Nišići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 13.09.2018. godine na području:

1.Općine Lukavac:

– u naseljima: Huskići, Smoluća, Šikulje, Spahići i Prline (Polje, Agići i Čauševići) u vremenu od 09:30 do 16:00 sati.

– u naseljima: Šikulje, dio Lukavca, Delića Potok- Lukavačka Rijeka u vremenu od 09:30 do 16:00 sati.

2.Grada Tuzla:

– u ulicama: Turalibegova i Kralja Tvrtka Prvog u vremenu od  08:00 do 11:30 sati.

– u naseljima: Rasovac, Cerovi, Desetine i Moluška Rijeka u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

– u ulicama: Mitra Trifunovića Uće, Husinskih Rudara i Tomislava Ramljaka u vremenu od  12:00 do 15:30 sati.

3.Općine Kalesija:

– u naseljima: Dubnica, Miljanovci, Mahmutovići, Prnjavor, Sarači i Živčići u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

– u naseljima: Lipovice, Bukvari, Gornje Petrovice, Međaš, Gornji Rainci, Zulići, Javrići, Meškovići, Međaš Dolina, Međaš Pista, Zates, Jeginov Lug, Paloši, Puzići i Herići u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

LTK-INFO.COM