Svježe vijesti:

RADOVI NA PUTNOJ KOMUNIKACIJI BOKAVIĆI - POLJANA


Važan alternativni pravac za općine: Lukavac, Tuzla i Živinice  je putna komunikacija  Bokavići – Poljana, koja je dio MZ Kiseljak.

Dužina ovoga puta je  1.050 metara, a na dijelu od 250 m koji pripada Općini Lukavac, u toku su sanacioni radovi.

Lokalitet na kojem se izvode radovi posjetio je načelnik Općine Lukavac Edin Delić.


Više u prilogu RTV Lukavac.

LTK-INFO.COM