Svježe vijesti:

Prof.dr. Elmir Sadiković: Koji kandidat će vratiti integrativnu funkciju Instituciji Predsjedništva BiH?


Na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 07. oktobra 2018. godine, interes javnosti će posebno biti usmjeren na izbor članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Jedan od kandidata za člana Predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda ispred SDP BiH je prof.dr. Denis Bećirević.

Postoji više bitnih momenata koji dr. Denisa Bećirovića kvalifikuju najozbiljnijim kandidatom za navedenu funkciju, i koji mu daju objektivnu prednost u odnosu na druge kandidate. Kao pošten, nekompromitiran, odgovoran, mlad ali iskusan političar dr. Bećirović je u dosadašnjem javnom i političkom životu, a posebno aktivnim radom u državnom parlamentu opravdao povjerenje građana. Kao univerzitetski profesor, doktor historijskih nauka, posjeduje neophodna znanja o multietničkoj prirodi bosanskohercegovačkog društva, razumije važnost historijskog trenutka i geopolitičke okolnosti u kojima se država Bosna i Hercegovina nalazi, i vjerujem da je svjestan odgovornosti koju sa sobom nosi funkcija šefa države.

Dosljedna i principijelna politika Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, suverene, moderne, demokratske i građanske države, i ravnopravnosti svih bh naroda koju je do sada zastupao je najbolji odgovor na politiku etnonacionalnih podjela. Instituciji Predsjedništva BiH koja je postala arenom manifestacije personalnih, međustranačkih i etničkih podjela i sukoba državotvornom politikom može vratiti integrativnu funkciju. Odnosi u Bosni i Hercegovini u bitnoj mjeri ovise o odnosima snaga u međunarodnoj zajednici.

Budući da je vanjska politika osnovna nadležnost Predsjedništva BiH, dr. Denis Bećirović kao rezolutan borac protiv svih oblika fašizma i zagovornik situiranja vrijednosti evropskih demokratija, zaštite individualnih i kolektivnih prava, sa jasnom vizijom države Bosne i Hercegovine kao članice Evropske Unije i NATO Saveza, na međunarodnom planu može osigurati potrebnu podršku lidera civilizovanog svijeta u jačanju državno – pravnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Iz navedenih razloga uvjeren sam da će se većina građana na izborima 07. oktobra 2018. godine identificirati sa dr. Denisom Bećirovićem.

(Autor: Prof.dr. Elmir Sadiković, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu)

Izvor/foto:Tip.ba

LTK-INFO.COM