Svježe vijesti:

ORVI “Sinovi Bosne”: Skupština odlučila -Suad Sakić novi stari predsjednik


Dvadeseta   po redu izborno -izvještajna Skupština ORVI “Sinovi Bosne” Lukavac održana je 22.09.2018 godine (subota)  u lukavačkom Centru za kulturu. Pored izvještaja o radu za 2017 godinu koji je usvojen jednoglasno, prihvaćen je i program rada i finansijsko poslovanje za 2018 godinu.

Skupština je birala i nove mandatare. Tako je za Predsjednika ORVI “Sinovi Bosne” izabran Suad Sakić, dopredsjednik je Zirajet Delić, a predsjednik Skupštine je Minadir Zahirović dok je dopresjednik Enes Ćosić.

Izabran je i nadzorni odbor u sastavu:

Nersad Dugaonjić
Samed Delić
Jusuf Semić


Sud časti čini:

Bilal Šarić
Sanel Karić
Dževad Bašić

Za članaove statutarne komisije:

Nedžad Kasumović
Zembulon Pinkas
Hašim Sinanović
Predsjedništvo ORVI” Sinovi Bosne” čini ukupno 11 članova

 Suad Sakić
Zirajt Delić
Nijaz Ibrić
Jasmin Salkić
Sead Kasumović
Enver Beganović
Nedžad Memić
Senad Ikanović
Esmernad Bešić
Salih Kapetanović
Ermin Gegić


Za člana Predsjedništva SRVI TK izabran je: Nihad Tokić, dok su delegati u skupštini Predsjednik organizacije Suad Sakić i Predsjedndik Skupštine Minadir Zahirović.

 Delgati Skupštine SRVI TK -a pored Predsjednika organizacije i Predsjednika Skupštine još izabrani Hašim Sinanović, Zirajet Delić, Nihad Tokić.

LTK-INFO.COM