Svježe vijesti:

LUKAVAC - ASFALTIRANA ULICA OD "PETRAKA" DO AUTOBUSKE STANICE


Gospodin Muhamed Ikanović je danas u grupi GRAĐANSKA UNIJA "IMAM PETLJU" LUKAVAC objavio fotografije o asfaltiranoj ulici od "Petraka" do autobuske stanice. Još jedna od zaboravljenih ulica našeg Lukavca je uređena.


Muhamed IkanovićOvo je naša ulica po kiši NEKADA i SADA...Nije to bilo tako davno. Hvala Edin Delić-u našem Načelniku. Doduše kod njega je OBEĆANO i lSPUNJENO. Takav je naš načelnik GRADONAČELNIK Edin Delić...

Dr.sci. Edin DelićHvala. Ovo daje smisao svim našim borbama.

"IDEMO DALJE" 
"IDEMO NAPRIJED"


LTK-INFO.COM