Svježe vijesti:

Dr. EDHEM MUFTIĆ - /R/EVOLUCIJA SVIJESTI I SOCIJALDEMOKRATSKE PRAKSE: SVAKO VRIJEME IMA SVOJE BREME/R/EVOLUCIJA SVIJESTI I SOCIJALDEMOKRATSKE PRAKSE: SVAKO VRIJEME IMA SVOJE BREME,kaže ona narodna. U ovih nekoliko godina na političku scenu je stupilo nekoliko ličnosti koje su za kratko vrijeme postale veoma poznate i čestitim građanima omiljene. Sa njima se u srca i duše mnogih uselila nada da će se sumorna-surova i svirepa zbilja promijeniti.Pojava takvih ljudi uslovljena je sazrijevanjem svijesti onih potlačenih /marginaliziranih/,koji su definitivno shvatili da ŽIVOT ODREĐUJE NAŠU SVIJEST, da je manipulativna politika oslijepila stotine hiljada ljudi u našoj zemlji. Kada je DARA PREVRŠILA MJERU, na scenu stupaju osviješteni građani i od njih i naroda BiiH prihvaćene ličnosti, odgovorni za sudbinu države i njenih stanovnika,spremni na žrtvu. Prihvataju se vođstva i ,skupa sa građanima,čine taj DUGO OČEKIVANI ISKORAK IZ GLIBA U KOJI SMO ZAPALI.To su iluminirane /prosvijetljene/ osobe koje su shvatile h/istorijski trenutak kada se moraju žrtvovati za opće dobro,hvataju se u koštac sa problemima i postaju narodne SLUGE i GOSPODARI,u isto vrijeme. Dakle,SLUŽE interesima SVIH,bez izuzetka, GOSPODARE procesom uspostavljanja socijalne pravde i solidarnosti, vraćaju vjeru u bolji i pravedniji život,dostojan čovjeka 21. stoljeća... U Lukavcu je to dr. EDIN DELIĆ, koji je prihvatio izazov,a na nivou SDP BiH dr. DENIS BEĆIROVIĆ,uz napomenu da takvih ima i u drugim sredinama. To su ENTUZIJASTE koji su spremni preuzeti teško BREME odgovoronosti da bismo gradili DRŽAVU ZA SVE NAS...

Autor: Prof.dr. Edhem Muftić

LTK-INFO.COM