Svježe vijesti:

Projekat filtriranja kanala koji vode do Spreče uskoro u funkciji u GIKIL-u


U Global Ispat Koksnoj Industriji d.o.o Lukavac u toku je aktivna radna atmosfera koja će se nastaviti i u dane vikenda.

Nakon sanacije posljedica nesreće čija je završna faza čišćenja površina u toku, sve radne jedinice rade koordinirano i užurbano u pronalasku efikasnih rješenja s ciljem zaštite okoliša kao prioritetnog zadatka.

Sve ekipe su na terenu danonoćno, a naši inženjeri u fabrici Koksara trenutno rade na razradi brze primjene čak tri ideje za filtriranje kanala koji vode do rijeke Spreče.

„Prva ideja je izrada filtera sa koksnom ispunom u blokovima, druga ideja se odnosi na izradu spremnika sa koksnom ispunom, jer koks ima svojstvo apsorpcije mirisa i boje, a treća ideja je separator ulja i masti“, kazao nam je Huso Jašarević, direktor fabrike Koksara, koga smo ovo jutro zatekli i na licu mjesta.

U radionici GIKIL-a već se rade filteri u blokovima koji će biti instalirani na kanal iz Koksare, u blizini AMK fabrike.

Radovi su pokrenuti, završetak većeg dijela očekuje se tokom vikenda. Nakon njihovog postavljanja donosimo i više informacija.