Svježe vijesti:

Predavanje- UTICAJ UV ZRAČENJA NA ZDRAVLJE - Doma kulture u Bistarcu DonjemVijeće MZ Bistarac Donji  u suradnji sa  Zavodom za javno zdravstvo  Tuzlanskog kantona, organizariju:

 S T R U Č N O   P R E D V A NJ E

O temi

UTICAJ   UV   ZRAČENJA   NA  ZDRAVLJE   


Predavanje će se održati dana 31.08.2018. (petak) godine u prostorijama Doma kulture u Bistarcu Donjem, sa početkom u 1230 sati.
Predavanje je organizirano u cilju poboljšanja preventivne zdravstvene zaštite, odnosno ranog otkrivanja melamoma kože.


                                                                                  Predsjednik                              
                                                  Vijeća MZ Bistarac Donji
LTK-INFO.COM