Svježe vijesti:

Načelnik Delić sastao se sa predsjednicima MZ - VIDEO


Danas je u Sali za sastanke Općine Lukavac održan sastanak predsjednika Vijeća Mjesnih zajednica sa Općinskim načelnikom i šefom Službe za opću upravu, privredu i društvene djelatnosti.

Na sastanku je, između ostalog, dogovoreno da se formira tijelo, odnosno Služba u Općini koja bi radila za potrebe Mjesnih zajednica i Vijeća Mjesnih zajednica.

Delegirana su pitanja, problemi sa kojima se susreću, kao i prioriteti za rješavanje od strane predstavnika Mjesnih zajednica.

„Najveći problemi su problemi građana a predsjednici Mjesnih zajednica, predsjednici i članovi Vijeća su u stalnom kontaktu sa građanima i tu je uvijek više problema nego dobrih i ležernih stvari. Tako je bilo i danas. Osim toga, mi znamo da su na našoj općini na neki način odnosi između izvršne vlasti, načelnika sa Općinskim vijećem i Vijećem Mjesnih zajednica poremećeni zbog ovih političkih relacija. Nastojim sa svim MZ uspostaviti što je moguće bolju saradnju i ponovio sam to i danas. Tamo gdje Vijeće Mjesne zajednice radi za građane, za ljude vrlo lako ćemo se dogovoriti. Tamo gdje se prioriteti određuju na način da slušaju potrebe građana, tu nikakav problem nemamo. Međutim, tamo gdje Vijeće ne radi u interesu građana, već provodi politiku stranke koja ga je postavila, nijedno Vijeće MZ neće stati na put između mene i građana. Dogovorili smo da se ide u izmjene i reorganizaciju Službe u Općini, gdje bi postojala Služba koja bi radila za potrebe Vijeća Mjesnih zajednica, koja bi prikupljala njihove zahtjeve, potrebe, koja bi harmonizirala i koja bi jednostavno pomagala vijećima da sarađuju sa općinskim organima. Svi su to jednoglasno podržali. Postoje neke nejasnoće šta će konkretno raditi takvo jedno tijelo ali mislim da je to put u dobrom smjeru“, kazao je Općinski načelnik dr.sc. Edin Delić.

Kako je istakao pomoćnik načelnika, gospodin Suljić, neophodno je da Mjesne zajednice dostavljaju finansijske i druge izvještaje koje Općina kao organ koji je nadležan mora pratiti, da se finansijsko poslovanje mora uskladiti sa Zakonom, te da se sredstva moraju utrošiti namjenski.

U ovoj godini, osim redovnih tranši za Mjesne zajednice, Općina Lukavac je dodijelila određena finansijska sredstva koja su proporcionalna veličini MZ i broju stanovnika, što predstavlja jedan dodatni stimulans Vijećima da provedu neke aktivnosti za svoje potrebe.

(RTV Lukavac)

LTK-INFO.COM