Svježe vijesti:

LUKAVAČKI KANDIDATI DEMOKRATSKE FRONTE / DF ZA PREDSTOJEĆE IZBORE


Demokratska fronta BiH predala je Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) liste s imenima kandidata za organe zakonodavne vlasti u BiH.

Demokratska fronta Lukavac na ove izbore izašla je sa listom vrlo mladih, ali izuzetno sposobnih kandidata.


Predstavnički dom FBiH:

Dajana Čolić (2)
Amra Kišić (6)
Emir Imamović (8)
Skupština kantona:

Sandra Imširović (2)
Irina Zejnilović (9)
Elvis Delić (30)
Arnela Fejzić (31)
Ahmed Delić (32)

LTK-INFO.COM će u narednom preiodu objaviti sve dostavljene liste kandidata svih političkih subjekata sa općine Lukavac, kao i njihove programe koje žele podijeliti sa širom lukavačkom javnosti.

A kandidatima DF Lukavac ovom prilikom ćemo poželjeti sreću i uspjeh na predstojećim izborima.