Svježe vijesti:

JZU "DOM ZDRAVLJA" U LUKAVCU - SUD NALOŽIO SMJENU UPRAVE I VRAĆANJE ADNANA ALJUKIĆA NA MJESTO PREDSJEDNIKA UO


Pravda nekada nije tako spora. Stigla je presuda Osnovnog suda u Lukavcu u predmetu oko smjene legalno izabranog Upravnog odbora Doma zdravlja u Lukavcu na čelu sa predsjednikom Adnanom Aljukićem.

PRESUDA

Utvrđuje se da Odluka Općinskog vijeća Općine Lukavac o razrješenju predsjednika i članova upravnog odbora JZU DZ Lukavac broj 01-02-1-1405/17 od 10.07.2017. godije, Odluka Općinskog vijeća Općine Lukavac o privremenom imenovanju upravnog odbora JZU "Dom zdravlja" Lukavac broj 01-02-1-1404/17 od 10.07.2017.godine i Rješenje o privremenom imenovanju upravnog odbora JZU "Dom zdravlja" Lukavac broj 01-05-14/18 od 03.01.2018.godine, ništave, pa se nalaže tuženoj da tužitelja Aljukić Adnana vrati na dužnost predsjednika upravnog odbora JZU "Dom zdravlja" Lukavac broj 02-1603/17 od 09.05.2017. godine, a tužiteljicu Bektić Sanidu vrati na dužnost člana upravnog odbora JZU "Dom zdravlja" Lukavac sa svim pravima, shodno ugovoru o angažiranju predsjednika i članova upravnog odbora JZU DZ Lukavac broj 02-1605/17 od 09.05.2017.godine, a počev od 11.07.2017.godine kao dana razrješenja.
LTK-INFO.COM