Weather (state,county)

Svježe vijesti:

Zastupnik Mešalić iz Tuzle uspio Parlamentu FBiH nametnuti zahtjeve boraca


Iako je Vlada FBiH ranije odbila osam amandmana zastupnika Demokratske fronte Mahira Mešalića na Zakon o pravima boraca, a koji u potpunosti odražavaju već poznate i opravdane zahtjeve boraca, ti amandmani su jednoglasno usvojeni na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Podsjećamo, zastupnik DF-a iz Tuzle u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mahir Mešalić je u ime boraca i boračke populacije Armije RBiH i HVO-a, te članova njihovih porodica, podnio 8 amandmana na Zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica. Zbog ovih amandmana  Vlada FBiH je održala telefonsku hitnu sjednicu u pauzi sjednice Parlamenta FBiH, te je ministar Salko Bukvarević odbio 7 od 8 predloženih amandmana. Nakon odbijanja Vlade FBiH, zastupnik Mešalić je argumentovanom diskusijom, te uz pomoć boraca koji su protestorali ispred zgrade parlamenta, uspio se izboriti da svi zastupnici glasaju kontra zaključaka Vlade FBiH, tj. da se za Zakon o pravima boraca sa svim amandmanima koji su borci tražili.

LTK-INFO.COM