Weather (state,county)

Svježe vijesti:

Održan konstituirajući sastanak Zdravstvenog savjeta općine Lukavac


Danas je u kabinetu Općinskog načelnika dr.sc. Edina Delića održan konstituirajući sastanak Zdravstvenog savjeta općine Lukavac. Isti broji 8 članova i to iz reda zdravstvenih i nezdravstvenih struka.

Zdravstveni savjet je savjetodavno tijelo koje se osniva u cilju ostvarivanja i unapređenja prava pacijenata i kao vid društvene brige za zdravlje pacijenata na nivou općine Lukavac.

Zdravstveni savjet treba da prati provođenje ostvarivanja prava pacijenata, a u okviru člana 74. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata predstavlja i zastupa interese pacijenata.

Zdravstveni savjet će djelovati kao „neovisno tijelo“ koje se profesionalno i neovisno od politike, zdravstvenih institucija i ustanova, proizvođača medicinske opreme i lijekova bavi isključivo zaštitom i promicanjem prava pacijenata.

LTK-INFO.COM