Weather (state,county)

Svježe vijesti:

Lista PDA za opće izbore 2018 sa Općine Lukavac


Objavljena je lista kandidata Pokreta Demokratske Akcije BiH

Kandidati Pokreta Demokratske Akcije sa Općine Lukavac su:
Parlamentarnu skupština BiH – Izborna jedinica 5:
  • Ermin Prijić
Predstavnički dom FBiH – Izborna jedinica 3:
  • Refik Hankić
  • Saša Selimović
  • Emina Karahasanović
Skupština kantona:
  • Suad Salibašić
  • Almir Sakić
  • Amra Beganović