Svježe vijesti:

ZIJAD MAŠIĆ ISKLJUČEN IZ LDS-a


LDS-Liberalno demokratska stranka BIH isključila iz stranke Zijada Mašića predsjednika OO LDS Lukavac, i uvela povjereništvo. Novi povjerenik OO LDS Lukavac imenovan Burgić Nedzad.

Na osnovu člana 17. Statuta Liberalno demokratske stranke Bosne i Hercegovine, predsjedništvo LDS BiH donosi ;

ODLUKU O ISKLJUČENJU DR ZIJADA MAŠIĆA

Iz Liberalno demokratske stranke BiH isključen je dr. Zijad Mašić, jer svojim djelovanjem tj postupanjem nanosi štetu interesima Liberalno demokratske stranke BiH. Nalaže se dr. Mašiću da odmah vrati pečat OO LDS Lukavac generalnom sekretaru stranke.

OBRAZLOŽENJE

Dr Zijad Mašić kao vijećnik LDS u Općini Lukavac i dalje, nakon održanog referenduma o pitanju povjerenja načelniku općine , koji je pokazao veliku podršku sadašnjem načeniku i odbacio traženje izglasavanja nepovjerenja od skupštinske većine i dalje podržava tu većinu.

Nažalost dr Zijad Mašić se kontinuirano oglušuje o pozive na sastanke sa predsjednikom KO LDS BiH TK te poručuje da ne želi sudjelovati u radu KO LDS TK.

Zbog gore navedenih razloga koji direktno potvrđuju da dr Zijad Mašić svojim postupanjem šteti interesima LDS-a protiv jasno izražene volje građana Lukavca donosi se odluka kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Dr Zijad Mašić u skladu sa članom 18 Statuta LDS ima pravo žalbe Sudu časti LDS u roku od 15 dana od dana prijema ove odluke.

Sarajevo, 13.06.2018

Predsjednik LDS BiH: Hariz Redžić

LTK-INFO.COM