Weather (state,county)

Svježe vijesti:

Šta sve predviđa Prijedlog zakona o demobilsanim borcima: Pročitajte dokument upućen parlamentarcima-Vlada FBiH na jučerašnjoj sjednici utvrdila je Prijedlog zakona o pravima demobilsanih boraca i članova njihovih porodica, a kako je saopćeno Zakon će prepoznati 15 prava među kojima i pravo na borački dodatak.

-Zakon bi se trebao razmtrati u hitnoj proceduri, a da bi stupio na snagu moraju ga izglasati zastupnici oba doma Parlamenta FBiH.

-Ovdje možete pročitati kompletan Prijedlog zakona.

-Predloženo zakonsko rješenje ima 60 članova, a ukoliko prođe parlamentarnu proceduru, primjenivat će se od 1. januara 2019. godine, za što će morati biti osigurano oko 14 miliona KM.

LTK-INFO.COM