Svježe vijesti:

Spašavanje stranačkog vojnika Osmića - HOĆE LI NEKI NOVI VIJEĆNICI PODRZATI IZAZIVANJE KRIZE U REZIJI SDA LUKAVAC I DA LI JE NA POMOLU NOVA VEĆINA U OV LUKAVAC?


Spašavanje stranačkog vojnika Osmića

HOĆE LI NEKI NOVI VIJEĆNICI PODRZATI IZAZIVANJE KRIZE U REZIJI SDA LUKAVAC I DA LI JE NA POMOLU NOVA VEĆINA U OV LUKAVAC?

Prema saznanjima koja pristizu sa svih strana armada SDA Lukavac prionula je na posao da pokuša na sjednici Općinskog vijeća u ponedjeljak (11. juna) izabrati paralelnu upravu JKP Rad Lukavac i ponovo imenovati privremeni Upravni odbor JZ Dom zdravlja Lukavac.
Navodno je na sceni velika trgovina radnim mjestima i direktorskim funkcijama. SDA se time nastoji povući “na rezervne polozaje”, a u njihovu vještinu da obećaju kule i gradove kad im zagusti ne treba sumnjati. Pitanje je samo ima li lakovjernih da se uhvate u takve igre? Brzo ćemo saznati.
Direktor JKP Rad je već pokušao spriječiti odrzavanje nove Uprave, a očigledan je plan da se pokuša silom braniti stečena pozicija koju drzi već 12 godina.

Vijećnici u Općinckom vijeću koji se odluče glasati eventualno za ovakav prijedlog moraju imati u vidu da će ponovo prekršiti zakon, stvoriti krizu u poslovanu JKP Rad, a ovakvo djelovanje će se moći okarakterizirati kao organizirano djelovanje protiv zakona. Dobro bi bilo raspitati se šta to znači I kakve konsekvence imaju oni koji udruzeno derogiraju pravnu drzavu.
Eventualno imenovanje druge Uprave od strane Općinskog vijeća dovelo bi do krize u kojoj bi upravu morali uspostavljati organi reda, a načelniku bi nametnuli obavezu da prizna samo legalnu upravu. Za nekoliko dana ističe mandat direktora Nehdurina Osmića i Općina Lukavac će morati dalje poslovati isključivo sa legitimnim organima, a to je Nadzorni odbor koji je već imenovan. Potpisi i dokumenti nelegalne uprave neće proizvoditi pravno dejstvo, a faktički efekti koje eventualno budu imali svrstat će se u zloupotrebu ovlasti, udruzeno djelovanje protiv zakona i trgovina utivajem.
Ne smije biti povijanja pred nerealnim, nezakonitim i nekorektnim očekivanjima bilo koje stranke ili pojedinca u Općinskom vijeću. Podjsetimo se da smo zbog takvog stava imali referendum o opozivu naćelnika i da su zagovornici opoziva dobili jasnu poruku da se zakon i interes građana moraju poštovati.

Očekujemo da će vijećnici OV Lukavac imati u vidu da ovih dana i direktor JKP Rad i načelnik zdruzeno pozivaju organe reda, a na prvom mjestu Tuzilaštvo, da se posvete ovom problemu, te da bi u slučaju kršenja zakona u Općinskom vijeću konačno mogla doći na red I individualna odgovornost vijećnika koji svjesno krše zakon.

OO SDP Lukavac