Svježe vijesti:

Povodom “prinudne uprave” oglasio se direktor Nehrudin Osmić


Nakon što je načelnik Općine Lukavac dr. Edin Delić objavio da je uveo prinudnu upravu u JP „Rad“ Lukavac, oglasio se direktor ovoga preduzeća Nehrudin Osmić, koji smatra da Delić nije postupio u skladu sa važećim zakonskim propisima koji tretiraju i reguliraju ovu oblast.

„ Na osnovu Odluke o usklađivanju statusa JP „Rad“  Lukavac sa odredbama Zakona o javnim preduzećima i Zakona o privrednim društvima u FBiH, koju je na redovnoj sjednici odžanoj 10.04.2018. godine donijelo Opštinsko vijeće Lukavac,pred nadležnim sudom u Tuzli pokrenuta je preregistracija oblika društva JP „Rad“ Lukavac u društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.), jer je tako jedino moguće i zakonito učiniti.Prema čl. 15. pomenute odluke propisano je da su organi upravljanja društva: skupština, nadzorni odbor, uprava, i odbor za reviziju, a ne nikakvo povjereništvo koje nije poznato zakonu i koje odgovara samo Nnčelniku Opštine Lukavac.Isto tako u članu 16. propisano je da se nadzorni odbor preduzeća bira na osnovu konkursa, a prema zakonom propisanim uslovima (Zakon o ministarskim i vladinim imenovanjima), osim ako to nije privatno privredno društvo i privatno povjereništvo,  koje je proglasio Načelnik Edin Delić“, naveo je u obrazloženju Nehrudin Osmić.

Nehrudin Osmić insistira i na značaju koji u kompletnom procesu ima Općinsko vijeće Lukavac.

„Da stvar bude gora po načelnika odlukom je regulisano da sve organe upravljanja preduzeća bira Opštinsko vijeće kao nadležni opštinski organ,kao i da Opštinsko vijeće donosi i potvrđuje sve akte preduzeća jer je samo to po zakonu, a nikako pojedinac koji se puno brine za kapital preduzeća i za sve druge radnje trebalo bi odluku Opštinskog vijeća staviti van snage pa donijeti drugu, a to opet ne može načelnik Edin Delić, nego samo Opštinsko vijeće“, kaže Osmić.

Direktor Osmić navodi i da će odnos načelnika Delića prema ovome preduzeću i njemu lično vjerovatno imati i sudski epilog.

(RTV Lukavac)
LTK-INFO.COM