Svježe vijesti:

NAČELNIK DELIĆ SMIJENIO UPRAVU "KOMUNALNOG" - JP Rad Lukavac dobit će ovu upravu i statut


Vlada Tuzlanskog kantona je na posljednoj održanoj sjednici, usvojila Uredbu kojom se nadležnost o imenovanju Skupštine, sa općinskog Vijeća koje je osnivač preduzeća i ustanova, prebacuje na načelnika kao nosioca Izvršne vlasti:

“U cilju omogućavanja efikasnijeg djelovanja, te omogućavanja bržeg donošenja odluka Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Tuzlanskog kantona i općina na području Tuzlanskog kantona u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala. Ovim izmjenama omogućeno je da nadležna ministarstva, odnosno u općinama i gradu općinski načelnik, odnosno gradonačelnik imenuju punomoćnika državnog kapitala za skupštinu privrednog društva sa državnim kapitalom.”

Neposredno nakon usvajanje Uredbe, načelnik Općine Lukavac Edin Delić ovu je Uredbu i iskoristio te imenovao novu Skupštinu i Upravu JP Rad Lukavac:

“Danas sam, u skladu sa zakonom, imenovao povjereništvo za JKP Rad Lukavac. Usvojen je novi Statut i uskoro očekujemo da se ovo Preduzeće ustroji i počne raditi u skladu sa propisima. Osim toga očekujem i da izvršava svoje funkcije u skladu sa interesima i potrebama građana, da izmiruje svoje obaveze prema dobavljačima, da redovno isplaćuje plaće radnicima,  te osigura naplatu svojih potraživanja.
Očekujem partnera u JKP Rad koji će se uhvatiti u koštac sa ogromnim gubicima pitke vode i zajedno sa nama raditi na konačnom rješavanju problema pitke vode za Lukavac.
Hajde da imamo vjere i optimizma da možemo dostići ove ciljeve zajedno. Problema je mnogo. Ići će teško, ali mi smo ozbiljni u namjerama da građanima Lukavca i okoline osiguramo bolje životne uslove.
Uslijedit će otpor i reakcije sadašnje Uprave, kao i SDA koja je svim silama branila i podržavala dosadašnje stanj. Sve smo poduzeli u skladu sa propisima, te će očekivana "kakofonija" biti bez efekata. Naravno, i onim koji misle drugačije ostaje pozivanje na zakon, pokretanje procedura i slično. Međutim sve je urađeno ozbiljno i temeljito, te ostaje samo da promatramo proces prilagođavanja” istakao je u svom obraćanju Delić.

SodaLive.ba / Kontaktirali smo i JP Rad Lukavac: “Poštujemo sve zakonske propise i odredbe prilikom izbora organa upravljanja, ali smatramo da je ova Uredba neustavna jer se kosi sa Zakonom o principima lokane samouprave, Statutom Općine Lukavac te Ustavom Federacije BiH, te ćemo shodno tome pred Ustavnim sudom pokrenuti preispitivanje ove Odluke.”

Šta će u konačnici donijeti gore navedena Uredba Vlade TK ostaje da vidimo, a napominjemo da iz JP Rad poručuju da je ova Uredba neustavna, te da nije obavezujuća, jer je osnivač preduzeća općinsko Vijeće, te poručuju da je na osnovu Odluke usvojene na jednoj od sjednica OV Lukavac, JP Rad pred nadležnim sudom već pokrenulo postupak preregistacije preduzeća koji je još uvijek u toku.

Prema tome je tačno definisano da je općinsko Vijeće nadležni organ upravljanja te da isključivo Vijeće bira, imenuje i razrješava organe upravljanja preduzećem (skupština, upravni i nadzorni odbor). Sastav Skupštine i Nadzornog odbora za sada nije objavljen.

Izvor/foto:SodaLive.ba
LTK-INFO.COM