Svježe vijesti:

Demant ZZO TK na tekst “Od 1. juna počinje primjena elektronskih zdravstvenih knjižica u TK“


Povodom iskrivljenih navoda objavljenih 21.05.2018. godine u informativnom programu “Crno i bijelo” RTV Slon, te na web portalu na temu da od “1. juna počinje primjena elektronskih zdravstvenih knjižica u TK, te navoda u tekstu da je “proces informatizacije zdravstva Tuzlanskog kartona započeo 2015. godine, kada je tadašnji premijer TK Bego Gutić, analizirajući stanje i potrebe i budžeta i zdravstva snažno zagovarao ovaj projekat, označavajući ga krucijlenim za zdravstveni sistem” , a u cilju potpunog i tačnog informisanja javnosti molim Vas da u cjelosti objavite tekst kako slijedi:

Informacije koje su plasirane u javnost, objavljene su na osnovu audio i video snimka, odnosno razgovora između radnika ovog Zavoda i novinarke RTV Slon Tuzla. Novinarka u prilogu objavljuje sporne navode, citiramo: “proces informatizacije zdravstva Tuzlanskog kartona započeo je 2015. godine, kada je tadašnji premijer TK Bego Gutić, analizirajući stanje i potrebe i budžeta i zdravstva snažno zagovarao ovaj projekat, označavajući ga krucijlenim za zdravstveni sistem”.

U cilju utvrđivanja autentičnosti istaknutih navoda, ističemo da posjedujemo originalan audio i video snimak, gdje se utvrdi da predstavnik Zavoda niti u jednom dijelu razgovora nije spomenuo sporne navode, niti bilo čime nagovjestio da se iz konteksta mogu objaviti navodi iz citata.

Kako bi javnost i autora teksta informisali o tačnim i provjerenim informacijama a koje se odnose na proces i dinamiku aktivnosti informatizacije zdravstvenog sistema na području Tuzlanskog kantona, donosimo sljedeće činjenice:

Istina jeste da je Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici od 17.03.2015. godine donijela Odluku o davanju saglasnosti da se vlasništvo nad software-skom aplikacijom i serverima koje je nabavilo Federalno ministarstvo zdravstva  u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora dodatno finansiranje – Informatizacija primarne zdravstvene zaštite, prenese na Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Dana, 01.07.2015. godine u prostorijama Zavoda izvršena je primopredaja Serverskog sistema A.

Vlada TK je na sjednici održanoj 22.07.2015. godine donijela odluku o usvajanju Programa rada, razvoja i organizacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona kojim  se utvrđuju okvir, principi, ciljevi, pitanje vlasništva, mjesta smještaja, troškova održavanja i način upravljanja integrisanim zdravstvenim informacionim sistemom, kao i aktivnosti, nosioci aktivnosti, izvori finansiranja i rokovi za izvršenje sa tabelom aktivnosti, izrađen od strane mInistarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.

Navedenim Pravilnikom predviđeno je i uvođenje i implementacija elektronske zdravstvene legitimacije.

Početkom 2017. godine, na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravstva, planirano je povezivanje i objedinjavanje laboratorisjkog sistema (LIS-a) u ustanovama u kojima je uspješno implementiran (UKC Tuzla, DZ Tuzla i DZ Gračanica) i elektronskog kartona, odnosno Ambulantnog i Bolničkog informacionog sistema (AIS-a i BIS-a).

Krajem 2017. godine u rad je pušten model elektronske uputnice AIS-a implementiranog u Domovima zdravlja i BIS-a implementiranog u UKC Tuzla. Istina, realizacija ovog projekta odvija se sporije od predviđene dinamike.

Navedeni koraci predstavljaju prirodan nastavak implementacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuz lanskog kantona.

Planom informatizacije zdravstva Tuzlanskog kantona predviđeno je uvođenje modula elektronskog recepta (e-recept).

Zavod je u tokom 2016., 2017. i početkom 2018. godine u više navrata pokretao postupak javnih nabavki za izradu sotfvera za e-recept, koji do danas zbog uloženih prigovora nije realizovan.

Kada je riječ o e- zdravstvenoj legitimaciji, o tome se aktivnije radi sa početkom tekuće godine, s ciljem uvođenja i početka implementacije ovog modula.

U tom smislu, 09.05.2018. godine prestavljen je i nacrt programa za funkcionisanje e – zdravstvene legitimacije koja bi zamjenila klasičnu zdravstvenu legitimaciju. Na prezentaciji su prisustvovali i premijer Vlade TK i ministar zdravstva Tuzlanskog kantona, koji su dali podršku na ideju i platformu na osnovu koje će funkcionisati sistem e – zdravstvene legitimacije.

Nakon toga su izvršena interna testiranja programa, te se krenulo sa uvođenjem u sistem i testiranje u ugovornim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona, nakon čega će se utvrditi da li su se stekli uslovi za nesmetan početak implementacije e – zdravstvene legitimacije.

Izvor/foto:RTV Slon