Svježe vijesti:

STUDENTI ZAVRŠNE GODINE TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U TUZLI NA PRAKTIČNOJ NASTAVI U GIKIL-u


Studenti završnih godina Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli posjetili su Global Ispat Koksnu Industriju d.o.o. Lukavac. Obilazeći pogone fabrike Anhidrida maleinske kiseline (AMK) i fabrike đubriva (Azotare), budući mladi inženjeri imali su priliku da teorijsko znanje koje su stekli tokom nastave potkrijepe i praktičnim.

Ovo je nastavak implementacije potpisanog Sporazuma o saradnji između kompanije GIKIL i Tehnološkog fakulteta Tuzla, koji studentima omogućava sticanje praktičnih iskustava i vještina za oblasti za koja se obrazuju, uključujući i naučno-istraživački rad.

- Cilj ove posjete je povezivanje teorijskih saznanja koje su studenti stekli na nastavnim predmetima Automatizacija tehnoloških procesa sa praksom koja se provodi na fabrici AMK-a u GIKIL-u.

Kratku prezentaciju o tehnološkom procesu proizvodnje anhidrida maleinske kiseline održali su direktor fabrike Ermin Mujkić dipl.ing,teh, inače bivši student ovog fakulteta, kao i tehnički direktor fabrike Mr. Mersiha Alić dipl.ing.geol.

Stručno predavanje oko automatizacije ove fabrike i funkcionisanja mjerno-regulacionih instrumenata na fabrici AMK-a prezentovao je upravnik Mjerno-regulacionog odjela GIKIL-a, gospodin Emir Delić dipl.ing.el.tehn.

Automatizacijom fabrike AMK-a, ali i stručnim vođenjem nadležnih i radnika ove fabrike postignuto je znatno poboljšanje u proizvodnji, tako da je ova fabrika, koja je inače izgrađena 1978. godine, prošle godine dosegla rekordnu proizvodnju. Takođe su poboljšane sigurnosno-bezbjednosne mjere uvođenjem nove tehnologije u rad fabrike.

Svakodnevno istražujemo mogućnosti za poboljšanja u radu, mjerenjima i dodatnom automatizacijom dijelova fabrike, kako bi proizvodnja bila kontinuirana, proizvod što kvalitetniji a sigurnost radnika i sredstava za rad na maksimalnom nivou - istakao je Delić.

Upoznavanje procesa koji svakodnevno učimo na Tehnološkom fakultetu daje mogućnost studentima da svoje znanje nadograde praktičnim znanjem ovdje u GIKIL-u. Ugovor postignut između fakulteta i GIKIL-a o međusobnoj saradnji, omogućit će studentima, koji su završna godina i bodući inžinjeri da se upoznaju sa poslom koji ih čeka u budućnosti, istakao je profesor Zehrudin Osmanović.

Najbolji primjer da radimo dobar posao i osposobljavamo mlade ljude da postanu stručnjaci u svom zanimanju su Ermin Mujkić, direktor ove fabrike, inače moj nekadašnji student, kao i Zerina Mujačić, jedna od naših najtalentovanijih studentica, koja je diplomirala prošle godine te stekla zvanje bach.inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije  a sada je na stručnom osposbljavanju kao volonter  na fabrici AMK.a u GIKIL-u, dodao je profesor Osmanović.

Lukavačka AMK fabrika je, inače, jedina fabrika ove vrste u Bosni i Hercegovini. Izgrađena je 1978.godine, a obnovljena nakon rata. Tokom 2006.godine, zbog ekoloških zahtjeva, fabrika je počela da koristi n-butan umjesto benzola kao sirovinu, što je značajno smanjilo zagađenje okoliša, te je tokom 12 godina rada, u nekoliko navrata, postizala rekordnu proizvodnju i prodaju. Da je GIKIL-ov AMK proizvod prvoklasne kvalitete govori i podatak da se trenutno izvozi u čak 17 zemalja svijeta.