Weather (state,county)

Svježe vijesti:

Produžena upotreba EU Laissez Passer: Deportacije bh. državljana iz Njemačke?


Vijeće ministara BiH produžilo je upotrebu Evropskog hitnog putnog lista za povratak (EU – Laissez Passer), koji izdaju nadležna tijela SR Njemačke, a koji će važiti za bh. državljane prilikom njihovog povratka/deportacije/protjerivanja u Bosnu i Hercegovinu do 30. juna 2019. godine

Vijeće ministara BiH donijelo je ovaj zaključak nakon što je upoznato sa Informacijom Ministarstva sigurnosti u kojoj se navodi da je od decembra 2015. do 11. maja ove godine vraćeno  1.025 državljana BiH od 2.114, koliko je najavljeno za povratak iz ove zemlje.

Njih 429 je prihvaćeno s Laissez Passer dokumentom, 560 sa pasošem BiH, 25 sa ličnom kartom i 10 sa putnim listom BiH, a odbijen je prihvat 46 osoba  jer je utvrđeno da nisu bh. državljani.

Izvor: RTV Slon

LTK-INFO