Svježe vijesti:

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVU TK


Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području TK koji su danas potpisali ministar zdravstva TK Bahrudin Hadžiefendić i predsjednica Kantonalne organizacije Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu dr. Adisa Fakić donosi nekoliko benefita za uposlenike u ovoj grani. Radi se o umanjenju broja sati tokom radne sedmice sa 40 na 37,5  te povećanju osnovne satnice sa 2,31 na 2,41 KM. Istovremeno su povećani i koeficijenti za obračun plaće.

„Treba naglasiti da je prosječno povećanje plata sa ovim Kolektivnim ugovorom negdje oko 305 KM i da će plate po ovim koeficijentima osnovna plata bez ikakvih dodataka za ljekare specijaliste biti 1908 KM, za ljekare subspecijaliste 1988 KM i za mlade doktore medicine koji tek počinju raditi 1630 KM. što je znatno povećanje i u odnosu na prošlogodišnji Kolektivni  ugovor ali i generalno na standard uposlenih u zdravstvu na području TK.“ kazao je Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva TK.

Predsjednica Kantonalne organizacije Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu Adisa Fakić istakla je da su zadovoljni novim Kolektivnim ugovorom.

„Dobili smo povećanje plata dakle za sve uposlene radnike u zdravstvenom sketoru na području TK, što nam je jako drago. Znači ne povećanje plaća za jednu kategoriju nego za sve uposlene radnike. Dobili smo zaštitu svih ostalih radno-pravnih odnosa i naravno povećanje određenih naknada koje su specifčne za zdravstvo, kao što su dežurstva, noćni rad prekovremeni rad.“ navodi Adisa Fakić, predsjednica Kantonalne organizacije Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu

Vlada je, usaglašavajući tekst Kolektivnog ugovora nastojala odgovoriti na najveći broj zahtjeva koji su imali predstavnici sindikata.

„Evo da kažem da je ovo drugi Kolektivni ugovor za oblast zdravstva na području TK, i jedni kanton koji ima evo potpisana dva kolektivna ugovora u kontinuitetu svi drugi kantoni imaju potpisan tek prvi kolektivni ugovor za oblast zdravstva. Ja se nadam da smo postigli nešto što je  vrijedno i kvalitetno, što će biti na obostranu korist kako uposlenih u oblasti zdravstva tako i građana TK.“ ističe Jakub Suljkanović, premijer TK.

Prestavnici Federalnog Sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu istakli su da je Vlada TK vodila korektne i fer pregovore te da to treba biti primjer drugim kantonima, jer  za razliku od svih drugih kantona povećanje plata zaposlenih u oblasti zdravstva u TK po svim segmentima ide linearno.

„U TK je to urađeno onako kako se radi svugdje u svijetu. Znači kad se nešto povećava onda se ono povećava linearno. Povećanje plata svih uposlenih u zdravstvu na području TK će biti u efektivnoj vrijednosti 6,5 do 11,5 posto, a u nominalnoj vrijednosti zbog smanjenja radnih sati taj procenat ide i 17,5 posto.“ kazao je Zijad Latifović, podpredsjenik Federalnog Sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu.

Prema novom  kolektivnom ugovoru Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona izdvojit će  dodatnih 9,4 miliona KM čime je dostignuta gornja granica raspoloživih sredstava. Obim ostalih prava iz radnog odnosa ostao je nepromijenjen. Kolektivni ugovor  finansijski je ostvariv od 1. juna ove godine.
Izvor/foto:RTV Slon
LTK-INFO