Svježe vijesti:

Vlada TK: 2 miliona KM za kapitalne investicije u obrazovnim ustanovama

Foto: Arhiv

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Od ukupno 3 miliona KM, koliko je planirano za kapitalne investicije u našem kantonu, 1.952.000,00 KM je planirano za investicije u osnovnim, srednjim školama i javnim ustanovama u oblasti obrazovanja.

Za kapitalne investicije u pravosudnim institucijama u nšem kantonu planirane su 404.906,00 KM, a za rekonstrukciju i investicijsko ulaganje u objekat u Kampusu Univerziteta, koji je dodijeljen na korištenje MUP-u, a u cilju osposobljavanja za funkcije i rad policijskih organa Programom je planirano 115.000,00 KM.

Za investicije u drugim ustanovama i institucijama planirani su manji iznosi sredstava, a 125.824,00 KM su ostale neraspoređene.

LTK-INFO.COM