Svježe vijesti:

SUBVENCIJA MJESEČNIH KARATA ZA UČENIKE IZ SOCIJALNO UGROŽENIH PORODICAI ove godine nastavljamo sa prošle godine započetim programom subvencija za učenike iz porodica u kojim ne radi ni jedan roditelj ili koje nemaju druga primanja osim socijalne pomoći.
Svjesni smo da mjesecna karta neku djecu dijeli od mogucnosri da se uopste skoluju.
Za razliku od nekih drugih vidova subvencije kojim se siromašna djeca markiraju i stigmatiziraju u školama, ovim programom dobit će pomoć bez dovodjenja u pitanje dostojanstva djeteta medju drugom djecom.
Pozivamo zainteresirane ili one koji znaju za ovakvu djecu da se pripreme i predaju prijave, jer konkurs izlazi uskoro.
Donosimo odluke koje su dobre za našu djecu i sigurno ćemo postupati ispravno! - istakao je načelnik općine Lukavac Dr. Edin Delić

Općina Lukavac i ove godine subvencionira mjesečne autobuske karte učenicima iz socijalno ugroženih kategorija

I ove godine, kao i prošle, Općina Lukavac će subvencionirati autobuske mjesečne karte za učenike iz socijalno ugroženih kategorija sa područja općine Lukavac.

Danas je donesena Odluka kojom se utvrđuju posebni kriteriji koje moraju ispunjavati korisnici sredstava za subvencioniranje mjesečnih karata, odnosno učenici iz socijalno ugroženih kategorija koji se školuju izvan mjesta prebivališta.

Subvencioniranje mjesečnih karata odnosi se na budžetsku 2018.godinu, i to za period: od 01.februara do 15.juna 2018.godine u iznosu od 10 000 KM i od 01.septembra do 31.decembra 2018.godine u iznosu od 10 000 KM, za koje će biti objavljeni Javni pozivi na zvaničnoj web stranici Općine Lukavac (opcinalukavac.ba), na Oglasnoj ploči (Šalter sala Općine) i na RTV Lukavac. Javni pozivi trajati će 15 dana.

Obavještavamo učenike koji ispunjavaju uslove da prate Javne pozive, te da na vrijeme, sa potpunom traženom dokumentacijom apliciraju na iste u okviru vremenskog roka od 15 dana.

Odluka o posebnim kriterijima subvencioniranja mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija

LTK-INFO.COM