Svježe vijesti:

POZIVNICA - Komisije za zaštitu, obnovu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Općine Lukavac

Dana 16. aprila 2018.g., održan je sastanak Komisije za zaštitu, obnovu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Općine Lukavac, na kojem je donesena Odluka da se na predstojećem Međunarodnom sajmu turizma i ekologije „List 2018“, predstavi dio kulturno-historijskog naslijeđa naše općine. Komisija za zaštitu, obnovu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Općine Lukavac, poziva građane da posjete štand.


LTK-INFO.COM