Svježe vijesti:

Poziv na otvaranje 09. Međunarodnog sajma poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO-a 2018


Pozivamo vas na otvaranje 09. Međunarodnog sajma poduzetništva i obrta GRASPO-EXPO koja će se održati u utorak 24.03.2017. godine na novoj lokaciji u Gračanici sa početkom u 10:00 h.


Prvi sajam poduzetništva i obrta “GRAPOS EXPO“ održan je u Gračanici, na prostoru poslovne zone „Širbegović“, na dane 7.-10.04.2010 godine. Na sajmu „GRAPOS-EXPO“ predstavljena je privredna aktivnost malog i srednjeg poduzetništva i ostalih aktera razvoja poduzetničke klime i privrednog i ekonmskog razvoja kako općine Gračanica tako i Tuzlanskog kantona te same Federacije Bosne i Hercegovine. Ovom sajamskom manifestacijom započeo se provoditi razvojni projekat: Međunarodni sajam poduzetništva i obrta „GRAPOS-EXPO“ .

Boms-expo, organizator sajma u saradnji sa Ministarstvom poduzetništva, obrta i razvoja TK, općinom Gračanica i drugim partnerima i ove godine na novoj lokaciji pomiču standarde u organizaciji ove manifestacije. GRAPOS EXPO  je najbrže rastući sajam ovog tipa u regionu i u ovoj godini širi svoje kapacitete.

Iskreno se nadamo da ćete prepoznati važnost ovakvog projekta koji unapređuje privredu i poduzetništvo u cijeloj BiH.

LTK-INFO.COM