Svježe vijesti:

POSLJEDNJA OBJAVA “CILJEVA OD PROŠLE GODINE”


Od danas je Budžet “otkočen” i u funkciji. Nabrojali smo do sad niz poslova koji će krenuti po aktiviranju finansiranja. Nakon potpisa ugovora uskoro će početi radovi na makadamskim putevima na našoj Općini:
1. MZ ProkosovićI u dužini od 650 m u reonu Kovačevići
2. MZ Jaruške i MZ Orahovica, nasipanje i izrada bankina na putu Jaruške-Orahovica (Podovi) u dužini od 1400 m
3. Nasipanje lokalnih makadamskih puteva u MZ Gnojnica na više lokaliteta u dužini od 700 m
4. Nasipanje makadamskih puteva u Mosorovcu (MZ Turija) u dužini od 100 m
Osim toga počet će i radovi na zacijevljenju potoka pored bunara u Tabacima u dužini od 180 m, u reonu Zajići, kako bi se zaštitila izvorišta pitke vode od fekalija.

Toliko o prošlogodišnjim ciljevima... Idemo raditi!

Edin Delić načelnik općine Lukavac

LTK-INFO.COM