Svježe vijesti:

Parlament FBiH: Data saglasnost za izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju


Odbor za zdravstvo Zastupničkog doma Parlamenta FBiH na današnjoj sjednici jednoglasno je odobrio da ovaj dom na redovnoj sjednici, zakazanoj u 14 sati, usvoji predloženu izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju i dopunu Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog osiguranja.

Potvrdio je to Feni predsjednik Odbora za zdravstvo Tarik Arapčić govoreći da je osim usklađivanja s presudom Ustavnog suda FBiH donošenjem izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju omogućava da uposlenik koji ulazi u sistem zdravstvenog osiguranja po nekom drugom pravnom osnovu može nesmetano ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu, bez obzira što mu raniji poslodavac nije izmirio ove obaveze u vrijeme kad je radio kod njega.

– Dakle, uposlenik ne može trpiti umanjenje prava na zdravstveno osiguranje zato što mu raniji poslodavac nije uplatio doprinose za to osiguranje – istakao je Arapčić.

Izmjenama zakona predloženo je brisanje spornog člana kojim se provodi presuda Ustavnog suda, do donošenja novih sistemskih zakona iz oblasti zdravstva.

Dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog osiguranja, kaže Arapčić, uvodi se odredba da troškove medicinskog vještačenja može snositi i osiguranik na kojega se medicinsko vještačenje odnosi, kao i poslodavac kod koga je osiguranik zaposlen.

– Dodat je i član koji propisuje da na rješenja kojima su, prema propisima iz penzionog i invalidskog osiguranja, priznata prava po osnovu I. i II. kategorije invalidnosti, institucije i drugi pravni subjekti, kod kojih osoba treba da ostvaruje prava, imaju pravo pokrenuti reviziju. Zahtjev može podnijeti Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranika – invalida I. kategorije invalidnosti, a za invalida II kategorije poslodavac kod kojeg je zaposlen – naveo je Arapčić.

Institut, nakon provedenog postupka po reviziji, donosi nalaz, ocjenu i mišljenje isključivo na temelju postojeće medicinske dokumentacije i pregleda osiguranika – invalida I. i II. kategorije.

– Na osnovu navedenog Federalni zavod PIO će odlučiti o pravima osiguranika. Troškove revizije za invalide I. kategorije invalidnosti snosi Federalni zavod PIO, a za invalide II. kategorije invalidnosti poslodavac – izjavio je za Fenu Arapčić nakon sjednice Odborra za zdravstvo.

Također, Odbor za zdravstvo dao je saglasnost na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2017. godinu (konsolidovani), Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2017. godinu i Odluku o načinu izvršavanja rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2017. godinu.

Izvor/foto:SodaLive.ba
LTK-INFO.COM