Svježe vijesti:

Općina Lukavac upućuje Javni poziv za dostavu projektnih ideja


Općina Lukavac je, uz tehničku podršku UNDP u Bosni i Hercegovini (Razvojni program ujedinjenih naroda), u fazi izrade Integrirane Stategije razvoja općine Lukavac za period  2018-2027. godina. Da bi svi građani općine Lukavac mogli aktivno učestvovati u izradi ovog strateškog dokumenta, općina Lukavac i Općinski razvojni Tim raspisuju

J A V N I    P O Z I V

Za dostavu projektnih ideja

Pozivamo građane općine Lukavac, javna preduzeća, javne ustanove (osnovne i srednje škole, Dom zdravlja, Biblioteka, JU obdanište, JU Centar za kulturu, RTV Lukavac), Predstavnike stranih investicija u općinu Lukavac (FCL, Soda Sisecam, GIKIL, Rudnik krečnjaka Vijenac), predstavnike Mjesnih zajednica, Nevladine organizacije, sportske organizacije i sve ostale zainteresovane strane, da dostave projektne ideje za koje smatraju da svojim kvalitetom mogu doprinijeti ekonomskom i društvenom razvoju općine Lukavac kao i zaštiti okoliša na području općine Lukavac.

Projektne ideje se dostavljaju na obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog  poziva. Popunjene obrasce dostaviti na e-mail adresu; sena.tahirovic@lukavac.ba ili lično u općinu Lukavac, kancelarija broj 39.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj 035/366-753, kontakt osoba Sena Tahirović, koordinator ILDP projekta.

Javni poziv je otvoren do 14.05.2018.

OBRAZAC PROJEKTNE IDEJE 2018

Primjer popunjenog obrasca projektne ideje

LTK- INFO