Svježe vijesti:

NAŠA STRANKA LUKAVAC - Inicijativa za pristupanje uređenju saobraćaja u gradu Lukavcu


Na e-mail adresu LTK-INFO.COM  stigla je inicijativa OO Naša Stranka Lukavac. Tekst prenosimo u cijelosti:

U posljednjih desetak godina svjedočimo nesrazmjerno intenzivnom razvoju saobraćaja na prostoru naše općiine, posebno automobilskog, što je posljedica enormnog povećanja broja motornih vozila na postojeću, nedovoljno razvijenu i neadekvatno održavanu cestovnu infrastrukturu.

Ovo je posebno izraženo u gradskoj zoni, te najužem području grada, a saobraćajni nered je nastajao u poslijeratnom periodu i kao posljedica neblagovremene izrade prostornih, urbanističkih i regulacionih planova, te neplanske, a često i bespravne gradnje koja je često išla na uštrb planskog i standardima struke primjerenog saobraćajnog uređenja. Prema nekim pokazateljima u ovom području intenzitet saobraćaja motornih vozila u odnosu na prijeratni, je usedmorostručen.

Ako tome dodamo i vrlo lošu, posebno horizontalnu, saobraćajnu signalizaciju, te povezivanjem ranije projektovanih parking prostora sa već postojećim ulicama, uspostavljanja logike potpuno poremećenih saobraćajnih standarda, kao i nepoštovanja osnovnih propisa u pogledu parkiranja motornih vozila, dobijemo sliku jednog potpunog saobraćajnog nereda u kome se, uprkos svemu, motorna i druga vozila i dalje nekako kreću, a najveću štetu trpe građani - pješaci.

Stoga predlažemo da se hitno pristupi izradi regulacionih planova s težištem na Lukavac Centar 1 i Lukavac Centar 2, kako bi se u sklopu toga projektovala pješačka zona, prostor za odmor i rekreaciju za djecum i mlade, saobraćaj i parking prostori koji bi bili kategorisani i podrazumijevali naplatu parkiranja (npr. ispred zgrade Općine i sl.), kao i u većini drugih gradova, ali bi na određenim lokacijama postojali otvoreni parking prostori sa većim brojem parking mjesta za besplatno parkiranje u trajanju od 2 sta (kao npr. Kod tržnog centra Omega u Tuzli).

Kako bi saobraćaj funkcionisao u interesu, kako građana, tako i odvijanja transporta i s njim povezanih privrednih aktivnosti, neophodno je na odgovarajući način riješiti neke “kritične” raskrsnice i prugu kao prepreku i usko grlo u najprometnijem dijelu grada.

Što se tiče horizontalne signalizacije u gradu Lukavcu, koja često zbog klimatskih uticaja i nekvalitetnog označavanja, potpuno isčezne, predlažemo da se, umjesto standardne metode farbanja signalizacije, ujedno i najjeftinije i najnekvalitetnije opcije, uradi plastična signalizacija. Ova metoda označavanja u svjetu se koristi već duže. U našem gradu se tom metodom ne bi morala raditi kompletna horizontalna signalizacija, nego samo ona najkritičnija, a to su pješacki prelazi.

Ovom prilikom kod iscrtavanja pješačkih prelaza trebalo bi se obratitti pažnju na poziciju istih, jer postoje ulice u kojma bi za bezbjedan prelaz na pješačkom prelazu trebalo preći cijeli 1 km. Takva je npr. ulica  Muhameda Hevaji Uskjufija gdje od škole u Turskom Lukavcu pa do stare škole u Bistarcu ne postoji nijedan označeni pješački prelaz.

Naplata parkinga

Naplata parkinga bi trebala biti u simboličnom iznosu čime bi se smanjile gužve na najfrekvrentnijim mjestima u gradu. U pogledu načina naplate smatramo da bi trebali slijediti primjer grada Brčkog koji je naplatu parkinga riješio plaćanjem putem telefona, tako što se telefonom pošalje broj tablica i time se, skidanjem odgovarajućeg iznosa sa kredita, plati parking. A osobe koje bi vršile kontrolu bi slikanjem tablica pomoću tableta odmah mogle ustanoviti da li je za parkirani automobil plaćen propisani iznos za parkiranje. Ulaganje u softver za nadzor plaćanja parkiranja ovim putem, bilo bi mnogo manja nego ulaganje u terminale za naplatu parkinga.

S poštovanjem,

OONS Lukavac