Svježe vijesti:

NA TRI LOKALITETA (KIŠIĆI, BOKAVIĆI I DOBOŠNICA POLJE) KOJI SU PLAVLJENI DO PROŠLE GODINE RADOVIMA ZNAČAJNO POBOLJŠANA ZAŠTITA OD POPLAVA


Jakub Mahovkić
KONACNO, nakon toliko godina i toliko problema u takozvanom zaseoku Kišići-Turija II i pored obilnijih padavina i znatnog povećanja vodostaja, stambeni objekti nisu poplavljeni. NEDOVRŠENI PLOČASTI MOST I PROKOPANI ODVODNI KANAL DAJU REZULTAT.
Najveće zadovoljstvo u obavljanju načelničkog posla su priče poput ove koju razmjenjuje Jakub Mahovkić. Naselje Kišići u Turiji je kod svake jače kiše ostajalo poplavljeno. Prošle godine, nekako u ovo vrijeme, imali smo obimne kiše i poplave na 3 lokacije: u Kišićima u Turiji zbog loše urađenog mosta, u Bokavićima radi blokade toka potoka Rakovac i u Dobošnici u polju radi nanosa oko starog mosta preko Spreče u reonu Šišići.
Tokom protekle godine uradili smo intervencije na sve 3 ove lokacilje. Prošle godine smo pročistili korito Spreče i uklonili spornu konstrukciju starog mosta u Šišićima, pročistili smo tok potoka Rakovac u Bokavićima i naložili uklananje jedne brane koja je podizala nivo potoka, a evo dovršava se i novi pločasti most u Kišićima.
Ako želimo govoriti o zaslugama i doprinosu mene kao načelnika onda ću biti slobodan i reći da se ništa od ovoga ne bi desilo da nisam ušao u čizme prije godinu dana, prošao detaljno sve 3 lokacije i u toku poplave uočio gdje je najveći problem. Sigurno se dobro sjećaju ugroženi mještani koliko smo pokisli tražeći uzroke. U vrijeme poplave turijanima i dobaščanima nismo mogli nikako pomoći, a u Bokaviće smo poslali neke pumpe koje su malo popravile stvari. Zahvaljujući tačnoj dijagnostici problema krenuli smo odmah u akciju. Uočeni problemi su riješeni i mještani ova 3 naselja mogu znatno spokojnije promatrati kišu sa svog prozora. Naravno da sve još nije gotovo. Otklonili smo najkritičnije uzročnike, imamo rezultate, ali posla je još mnogo pred nama.

Ovo su u osnovi tri mala projekta. Nije to ni mnogo novaca, pa će zlobnim kritičarima biti jako zgodno da pletu svoje pričee. Suština je da se "pogodi tamo gdje treba". Dobra je ovo prilika da naučimo lekciju. Moramo tražiti mjesta na kojima su naši građana najranjiviji i prvo rješavati uzroke straha u kome žive.

Mogu ovi SDA-ovi negatori svega i svačega negirati koliko god hoće, isticati da su to njihove ideje i projekti, ubjeđivati nas da to i nije neki posao ili da je to uradila "Begina" vlada i slično.

Međutim to neće umanjiti osjećaj zadovoljstva kad znate šta i kako se desilo prošle godine u Kišićima, Bokavićima i Dobošnici.

I još da napomenem da je skupa sa mnom prilikom obilaska lokaliteta Kišići bio i (sad već bivši) predsjednik MZ Turija gospodin Zahid Iljazagić. Nismo se nikako slagali prošle godine, ali ne mogu da ne priznam da je pokisao do gole kože bio uz svoje mještane. Nije ni on mogao odoliti da prizna kako smo riješili ovaj problem. Znamo da su ga oni njegovi iz SDA smijenili isti dan. Znamo i da oni vrše pritisak na svoje predsjednike mjesnih zajednica da se suprotstavljaju i blokiraju sve napore općinske administracije. Otklanjamo i te blokade, mada nas usporavaju i otežavaju nam život, istakao je na svojoj facebook stranici načelnik općine Lukavac Edin Delić.

LTK-INFO.COM