Svježe vijesti:

MIRSADE JARAKOVIĆU - AFERIM DOKTORE I HVALA TI


Jučer /5.april u 13:15 sati/ na pješačkom prelazu od uprave ROAD-a ka autobuskoj stanici Lukavav,neoprezni vozač automobila je ozlijedio djevojčicu /učenicu/ koja je,nakon udara, preko haube pala na cestu.

Odmah nakon toga, zbunjeni prolaznici su se okupili u namjeri da pomognu povrijeđenoj djevojčici. Tu se srećom našao čovjek koji je intervenirao,prvo, prema okupljenim građanima da oni ne poduzimaju ništa,a nakon nekoliko sekundi je,ocijenivši da nije bilo teških ozljeda /lomova kostiju/, onako kako to struka nalaže,pažljivo sam podigao djevojčicu. Prvo ju je kratko držao u svom naručju i kada je ocijenio da to treba učiniti-nakratko ju je pustio da sama stoji i nakon toga prenio u prostorije ROAD-a.

Naravno,uslijedila je poruka za HITNU POMOĆ. Taj čovjek je primarijus Mirsad Jaraković,doktor medicine /V.D. direktora JU Dom zdravlja Lukavac/.Šta reći,izuzev velike zahvalnosti čovjeku koji je na konkretnom primjeru pokazao kako se realizira MEDICINSKA ETIKA i Hipokratova zakletva. 

Aferim doktore!

Edhem.M./ Admir M.