Svježe vijesti:

LUKAVAC - Poziv Mjesnim zajednicama i Udruženjima građana za predlaganje projekata u okviru “Majskih dana otpora” Lukavac 2018.


Obavještavamo Vas da po Pravilniku o kriterijima i procedurama za obilježavanje, proglašavanje i finansiranje značajnih manifestacija i manifestacija od općeg interesa na području općine Lukavac, možete aplicirati na sredstva predviđena u Budžetu općine za obilježavanje Majskih dana otpora.

     Obilježavanje određenih datuma je regulisano odlukom o značajnim manifestacijama, a podrazumijeva mogućnost organizovanja različitih oblika manifestacija kao što su:

Organizovanje centralne manifestacije Majskih dana otpora
Organizovanje jedne naznačene manifestacije u koju je uključeno više MZ
Organizovanje manifestacije u jednoj MZ
Organizovanje manifestacije u MZ za koju nisu direktno vezani određeni događaji
     Da bi se mogle organizovati određene manifestacije, potrebno je da Vijeća MZ-ca, najkasnije dvadeset dana prije obilježavanja manifestacije, Službi za upravu, privredu i društvene djelatnosti, kandiduju svoje projekte na odgovarajućem obrazcu.

     Sve predate projekte, zaključno sa 20.04.2017. godine (petak), Služba će proslijediti Timu na razmatranje, koji će u okviru svoje nadležnosti napraviti prijedlog odluke o organizovanju manifestacija.

     Elementi finansijskog plana neće biti podržani ukoliko finansiraju sledeće aktivnosti:

Troškove nastupa KUD-a sa područja općine Lukavac,
Naknada za rad osoblja, odnosno plaćanje „ljudskih resursa“,
Naknada sudijama na sportskim manifestacijama,
Nastupa estradnih umjetnika,
Kupovina poklona i nagrada,
Nabavka opreme kao primaran cilj,
Adaptacija objekta.
     Korisnici sredstava su dužni, nakon provedene manifestacije, na propisanom obrazcu,  dostaviti izvještaj o realizaciji projekta.

     Napomena: Korisnici sredstava iz 2017. godine, koji nisu dostavili izvještaj o utrošku istih, neće moći dobiti sredstva u 2018. godini.

LTK-INFO.COM