Svježe vijesti:

LUKAVAC - Počelo asfaltiranje parkinga u Titovoj ulici


Radovi na sanaciji parking prostora u MZ Lukavac Grad, u Titovoj ulici, preko puta JU Centra za kulturu Lukavac, su u toku.

Izvođač radova je „RIAL-ŠPED“ d.o.o. sa kojim je zaključen Ugovor o izvođenju radova na sanaciji asfaltnog kolovoza na lokalnim putevima.

Prema Ugovoru, koji je zaključen između Općine Lukavac, koju zastupa Općinski načelnik dr.sc. Edin Delić i „RIAL-ŠPED“ d.o.o., koga zastupa direktor Almir Jahić, a prema predmjeru radova koji je sačinila Služba za urbanizam, prostorno planiranje i investicije, radovi će obuhvatiti uklanjanje postojećeg asfaltnog zastora, ugradnju betonskih ivičnjaka, ugradnju kamenog agregata, te ugradnju asfalta.

Zahuktavaju je radovi na cijeloj općini Lukavac, kako je i najavljeno u ciljevima koje je načelnik općine Lukavac najavio ranije, ali i raspisuju tenderi i javne nabavke za naredne projekte.

Općina Lukavac zahvaljujući prije svih načelniku Edinu Deliću, ali i sjajnom timu uz načelnika Delića ide naprijed nevjerovatnom brzinom. Grade se i rade projekti koji su godinama stojali u mjestu. Kako saznajemo u razgovoru sa načelnikom Delićem, gradska zona će pretrpjeti velike izmjene. Porojekat vrijedan 4 000 000 KM, na odvodnji kanalizacionih i oborinskih voda uskoro kreće. Ovo je vrlo važan projekat za grad Lukavac zbog čestih plavljenja nakon svake obilnije kiše, ali ujedno i prvi dio projekta za konačno vodosnadbijevanje Lukavca i Mjesnih zajednica pripojenih na gradski vodovod.

IDEMO DALJE


LTK-INFO.COM