Svježe vijesti:

LUKAVAC - ODRŽANA OSNIVAČKA SKUPŠTINA AM PDA LUKAVAC


Na adresu LTK-INFO.COM stigla je obavijest Asocijacije mladih PDA Lukavac koju prenosimo u cijelosti:

Dana 27.04.2018. godine u 18:00h u kongresnoj sali Motela - Oniks održana je osnivačka skupština AM PDA Lukavac.

Osnivačkoj skupštini je prisustvovalo preko 70 delegata, formirano je radno predsjedništvo koje su činili: Nermin Džambić, Merima Kambić, Ermin Prijić, Amra Burgić i Almir Alić. Prisutnima su se obratili: Refik Hankić zastupnik u Federalnom parlamentu, Elzina Pirić predsjednica nezavisnog kluba zastupnika u Federalnom parlamentu i predsjednica povjereništva PDA Banovići, te Kantonalni poslanik i predsjednik povjereništva OO PDA Lukavac Suad Salibašić.

U svom uvodnom izlaganju Refik Hankić je istakao svoje zadovoljstvo odazivom mladih na osnivačkoj skupštini, te dao svoju punu potporu daljem radu. Izlaganje Elzine Pirić je trajalo nešto duže a ona se u istom osvrnula na aktuelnu političku situaciju, te je posebno istakla značaj lokalne zajednice u životu ljudi, te na neravnopravan položaj našeg Kantona u sistemu preraspodjele prihoda. Suad Salibašić se bazirao na definisanju i obrazlaganju ideologije stranke, njenog programa i ciljeva. Posebno je istakao ulogu mladih u politici, i svoje ubjeđenje da će PDA imati značajanu ulogu u kreiranju boljeg društvenog i političkog ambijenta u državi.

U skladu sa članom 54. Statuta PDA BiH imenovan je povjerenik AM PDA Lukavac, Ermin Prijić, koji se kratko obratio prisutnima i zahvalio na ukazanom povjerenju, te je istakao svoje ubjeđenje u dalji uspjeh rada i PDA i posebno AM PDA Lukavac.


LTK-INFO.COM